24. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Omsætning

Ny pulje til produktionsomkostninger

Der etableres en pulje til dækning af produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Nu bliver der etableret en ny pulje på 70 mio. kr. hvor det vil være muligt for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. at modtage kompensation for produktionsomkostninger.

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

1. Hvem er omfattet?
2. Kompensationens størrelse
3. Hvad kan der ydes kompensation for?
4. Hvad kan der ikke ydes kompensation for?
5. Ansøgning
6. Aftaleparter, aftaletekst mv.


1. Hvem er omfattet?

Puljen kan søges af den samme målgruppe som kompensationsordningen til sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv., som beskrevet i denne nyhed.

Det er et krav, at ansøger rent faktisk er omfattet af målgruppen for kompensationsordningen for selvstændige kunstnere mv. 

2. Kompensationens størrelse

Der kan ydes kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller
udskudt som følge af COVID-19.

Det er således ikke en kompensation for omsætningsnedgang men kompensation for allerede afholdte omkostninger, der ikke dækkes af en omsætning grundet aflyst arrangement jf. ovenstående pkt. 1.

Kompensationen skal minimum udgøre 10.000 kr.

Det er et krav, at arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører.

3. Hvad kan der ydes kompensation for?

Produktionsomkostninger skal knytte sig til perioden inden d. 6. april 2020.

Det er et krav, at der er tale om produktionsomkostninger, som:

* ikke er afholdt til opbygning af et blivende aktiv, eksempelvis eksempelvis indkøb af telte, udstyr mv. eller varig opgradering af udstyr mv.

* ikke kan genbruges / videreføres til senere anvendelse, eksempelvis næste sæson som visse certificeringer, der også vil være gældende for kommende sæsoner.

Tidligere afholdte lønomkostninger før den 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til det kompensationsberettigede arrangement, kan ifølge aftaleteksten også kompenseres.

4. Hvad kan der ikke ydes kompensation for?

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres den selvstændige eller kunstneren på anden vis, herunder ved forsikring, offentlige tilskud, anden statslig kompensation eller som kan dækkes gennem øvrige indtægter, eksempelvis fra alternativ udnyttelse af produktet/ydelsen/servicen, som produktionsomkostningerne er afholdt til.

5. Ansøgning

Puljen åbner for ansøgninger efter sommer, når der har været mulighed for at søge
kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv., og støtteberettigede ansøgere, vil således her have mulighed for at søge puljen til produktionsomkostninger.

Der vil endvidere blive fastsat en dato for, hvornår puljen senest kan søges.

Herefter fordeles midlerne til ansøgere, som lever op til kriterierne for puljen.

6. Aftaleparter, aftaletekst mv.

Aftale om ny pulje til kompensation for produktionsomkostninger til særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet

Se hele nyheden på Erhvervsministeriets hjemmeside

Se aftalen om puljen her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu