14. januar 2016

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

Ny regnskabsstandard om leasing er udsendt

IASB har i januar 2016 udgivet en ny regnskabsstandard, IFRS 16, om leasing. Den erstatter IAS 17, som er mere end 30 år gammel. Med IFRS 16 ændres den måde, hvorpå virksomheder skal indregne leasingaftaler.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060



Leasing giver en vigtig og fleksibel finansieringskilde for mange virksomheder, men den ældre regnskabsstandard (IAS 17, om leasing) besværliggør synligheden for investorer og andre, når disse ønsker at få et indblik i en virksomheds samlede leasede aktiver og leasingforpligtelser.
Børsnoterede selskaber, som anvender IFRS-standarder eller amerikanske regnskabsstandarder, US GAAP, estimeres til at have rundt regnet 3,3 trillioner amerikanske dollars i leasingforpligtelser, hvoraf 85 % af disse ikke fremgår af virksomhedernes balance. Dette skyldes, at leasing indtil dags dato har været kategoriseret som enten finansiel leasing (som indregnes i balancen) eller operationel leasing (som kun fremgår af noterne).
Denne noget vilkårlige sondring mellem finansiel og operativ leasing har gjort det svært for investorer at sammenligne virksomheder.

Den nye standard, om leasing er - ligesom andre IFRS-standarder - primært møntet på børsnoterede virksomheder. Standarden er udviklet på baggrund af en række offentlige høringer og i tæt samarbejde mellem IASB og den amerikanske standardudsteder FASB. IFRS 16 er effektiv fra den 1. januar 2019, men det er tilladt for virksomheder at indføre IFRS 16 tidligere forudsat, at virksomheden også anvender den seneste indtægtsstandard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.
For at europæiske virksomheder kan anvende den nye standard, skal den først godkendes i EU-regi. IFRS 16 forventes umiddelbart ikke at få betydning for regnskabsmæssig behandling af leasing i virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Der er heller ikke indføjet eller planer om at foretage ændringer i den internationale standard for mindre og mellemstore virksomheder, IFRS for SMEs, som følge af den nye leasingstandard.

Ændringerne:
•    IFRS 16 Leases blev udstedt den 13. januar 2016. Den erstatter IAS 17 Leases.
•    Den nye standard er effektiv fra d. 1 januar 2019. Tidligere anvendelse er tilladt (så længe, at den for nylig udstedte indtægtstandard IFRS 15, Revenue from Contracts with Costumers også anvendes).
•    Den største ændring i den nye standard er, at enhver type af leasing fremover skal indregnes i virksomhedernes balancer, hvilket er med til at øge synligheden af virksomhedernes aktiver og forpligtelser. 
•    IFRS 16 indebærer, at leasingaftaler ikke længere skal klassificeres som enten operationel eller finansiel leasing. Alle leasingkontrakter behandles i princippet som finansiel leasing.  
•    Kortfristet leasing (mindre end 12 måneder) og leasing af lav værdi af aktiver (”small-ticket leasing såsom personlige computere) er undtaget fra kravene.

Fordele:
•    Mere troværdig præsentation af en virksomheds aktiver og forpligtelser.
•    Øget gennemsigtighed.
•    Forbedret sammenlignelighed mellem virksomheder som leaser aktiver og virksomheder, som selv finansierer køb af aktiver.
•    Fjerner behovet for investorer, kreditvurderingsbureauer og andre til at lave justeringer af regnskabet (analyser viser, at analytikere i praksis ofte overestimerer, men nogen gange også underestimerer værdien af leasingaftaler, som ikke har været indregnet i balancen).

Leasing i praksis:
•    IASB oplyser, at alle børsnoterede selskaber på globalt plan i øjeblikket tilsammen har for ca. 3,3 trillioner dollars i leasingforpligtelser (opgjort ud fra de fremtidige betalinger).
•    Over 85 procent af disse forpligtelser fremgår ikke af virksomhedernes balance.
•    Næsten halvdelen af alle børsnoterede selskaber, der anvender IFRS eller US GAAP vil blive påvirket af de regnskabsmæssige ændringer.

Hvem vil blive påvirket?
•    Nogle industrisektorer vil i højere grad blive påvirket af den nye standard end andre: Flyselskaber og rejseselskaber er blandt de brancher, som forventes at blive mest berørt.

Standarden kan købes hos IFRS Foundation i London. IFRS Foundation har copyright på alle internationale regnskabsstandarder.

Download pressemeddelelse fra IASB 13.01.2016: "IASB shines light on leases by bringing them onto the balance sheet".

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu