19. maj 2016

Ugens kommentar 2016

Ny revisorlov: Skrappe EU-regler fornuftigt implementeret i dansk lov

ommentar, 19. maj


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Folketinget har i dag - på femårsdagen for fusionen mellem de registrerede og statsautoriserede revisorer - vedtaget en ny revisorlov. Der er tale om den historisk mest omfattende regulering af forholdet mellem den generalforsamlingsvalgte revisor og virksomhederne, hvor virksomhederne tvinges til at skifte revisor med jævne mellemrum og begrænses i, hvad de kan købe af rådgivningsydelser hos deres revisor.

Det er EU-regler, som Folketinget er forpligtet til at implementere. Der er grund til at rose regeringen, dens støttepartier og de radikale, som stemte for lovforslaget, for at have valgt ikke at overimplementere og udnytte den fleksibilitet EU-reglerne rummer. Foreningen har fra begyndelsen af lagt vægt på, at den danske revisorlov kommer så tæt på EU-reglerne som muligt. Det er lykkes, ikke mindst fordi revisorbranchen i Danmark på lange stræk i lovgivningsprocessen stod sammen og talte med en stemme.  

Danske virksomheder har grundlæggende klaret sig godt gennem krisen, og der har ikke været problemer med kvaliteten af revisionen. Derfor er fornuftigt, at give danske virksomheder de bedste rammevilkår, så de står stærkt i den internationale konkurrence. De yderligere skærpelser, Folketinget har vedtaget, er rimelige og lægger ikke unødige byrder på virksomhederne. Det drejer sig bl.a. om krav om transparens og tvungen partnerrotation i store unoterede virksomheder samt et generelt forbud mod, at den generalforsamlingsvalgte revisor deltager i aggressiv skatteplanlægning med det formål at undgå dansk skat.

Foreningen har under vejs i lovprocessen støttet disse yderligere stramninger. Bl.a. for at sikre et parlamentariske flertal for en nænsom implementering af EU-reglerne, så danske virksomheder og deres revisorer ikke lægges i strammere lænker, end deres konkurrenter i landene omkring os.    

Med den ny revisorlov kommer der også til at ske omfattende ændringer i organiseringen af kvalitetskontrollen, og i den måde Revisornævnet sanktionerer. Den ny revisorlov imødekommer på en lang række punkter den kritik af kvalitetskontrollen og sanktionerne, som foreningen sammen med revisorbranchen har fremført.

Kvalitetskontrollen bliver fremover mere risikobaseret og med færre ”bevidstløse” tjeklister, og der kommer mere proportionalitet i sanktionerne med færre bøder for banale fejl uden betydning for tredjemand og skærpede straffe for de revisorer, der groft og gentagne gange træder ved siden af. Det er nye toner fra lovgiver og myndigheder, som vi hilser velkomne, fordi de sikrer tilliden til revisorerne, og at revision fortsat vil være en kerneydelse i de mindre og mellemstore virksomheder, med de fordele for det indebærer for virksomheder og samfund.

De nye regler betyder, at Revisortilsynet nedlægges. Tilsynet ligger fremover hos Erhvervsstyrelsen, som fremover vil støtte sig til et nyt Revisorråd, hvor branchen sammen med en række erhvervsorganisationer får tre pladser. Den ny struktur er mindre bureaukratisk og betyder sammen med en mere risikobaseret kontrol og færre sager i Revisornævnet, at branchen sparer op mod 20 mio. kr. årligt i gebyrer. Det er et positivt signal fra lovgiver og myndigheder, at tilsynet med revisorerne skal drives økonomisk effektivt.

I foreningen vil vi nøje følge myndighedernes håndtering af kvalitetskontrollen. Både at der reelt bliver tale om en risikobaseret kvalitetskontrol, og at gebyrerne følger med ned, når der ikke skal bruges unødvendig tid i kvalitetskontrollen på formalia, og der kommer færre sager for Revisornævnet.

Folketingets behandling af den nye revisorlov har vist, at politikerne lægger stor vægt på, at revisionen af de store danske virksomheder er robust og har en høj kvalitet, og at revisor er uafhængig og ikke kommer for tæt på kunderne. Det er positivt, og det er forventninger, som foreningens medlemmer generelt kan honorere uden problemer. Det mindre positive er, at de samme politikere undervejs i den politiske proces udtrykte tvivl om revisorernes uafhængighed. Det sidste skal vi som forening tage til os. Vi har en vigtig opgave med at dokumentere og synliggøre, at revisorerne ikke har problemer med uafhængigheden, som det i øvrigt også fremgår af de svar, erhvervs- og vækstministeren gav i forbindelse med Folketingets behandling af revisorloven.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu