10. november 2021

Fagligt fokus

Ny standard til revision af mindre komplekse virksomheder, Audits of Less Complex Entities (LCE)

FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg er ved at behandle udkastet til ny standard for mindre komplekse virksomheder (LCE) og søger input fra foreningens revisorer.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

I denne uge sætter vi fokus på udkastet til en ny standard til revision af de mindre komplekse virksomheder, Audits of Less Complex Entities (LCE), som IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) sendte i høring i juli 2021.

IAASB har de seneste år arbejdet på at samle de nuværende ISA’er til én samlet standard, som kan finde anvendelse på revision af de mindre komplekse virksomheder. LCE-standarden tager udgangspunkt i ISA’erne, hvor de komplekse områder er skåret fra, men både sikkerheden og kvaliteten er den samme som for revisioner efter ISA’erne. Der er tale om en standard, som er selvstændig fra ISA’erne.

Foreningens forventninger til det foreslåede udkast har været, at vi fik en standard, som kunne anvendes på en stor del af de danske virksomheder, og at en revision efter LCE-standarden kunne være med til at gøre det mindre ressourcekrævende for virksomheder og revisorer. Vi er opmærksomme på, at standarden skal kunne favne dette og ikke blive for omfattende.

Revisionsteknisk Udvalg (REVU) er i gang med at behandle udkastet til LCE-standarden og søger nu input fra foreningens medlemmer. Der skal lyde en stor opfordring herfra om at deltage. Standarden kan komme til at påvirke SMV-revisor væsentligt.

REVU afholder en LCE-workshop torsdag den 16. december 2021, kl. 14.30 – 16.30, hvor vi inviterer foreningens medlemmer bredt til at deltage.

Du kan deltage ved:

  • fysisk fremmøde hos FSR – danske revisorer i Kronprinsessegade
  • Teams (online)
  • skriftlig kommentering.

Tilmelding sker på mail til hrm@fsr.dk senest fredag den 10. december 2021, kl. 12.00. Samme mail og frist gælder, hvis du vil sende os dine skriftlige kommentarer til LCE-standarden.

Du kan få indflydelse og en konkret rolle i det høringssvar, som vi udarbejder.

Workshoppen og kommentarer til standarden vil tage udgangspunkt i IAASB’s template til høringssvar samt øvrige danske forhold, herunder:

  • Er der behov for LCE-standarden i Danmark?
  • Er standarden tilpasset godt nok til brug for de danske forhold og virksomhedsstrukturer?
  • Koncerner er ude af scope. Skal koncerner inkluderes i standarden, enten helt (med komponentrevisor), delvis (ingen komponentrevisor) eller være udeladt?
  • Ses det at være hensigtsmæssigt at arbejde med to forskellige standarder, dvs. ISA og LCE?
  • Kan I forstille jer at arbejde ud fra én standard frem for flere forskellige standarder?
  • Ville det betyde noget for jeres arbejde?

Høringsfristen til IAASB er den 31. januar 2022, og IAASB forventer, at den endelige LCE-standard kommer ultimo 2022. Der er endnu ikke en udmelding fra IAASB om, hvornår de forventer, at LCE-standarden vil træde i kraft.

Du kan læse mere om tilmelding til LCE-workshoppen og input til høringssvaret her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber