28. december 2020

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar - Vejledninger - § 99a

Ny tjekliste til redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a (regnskabsklasse C-stor og D)

FSR – danske revisorers tjekliste til oplysninger i årsrapporten om samfundsansvar er omarbejdet til en form, der i højere grad kan anvendes som kontrolværktøj. Tjeklisten er tænkt til brug for store virksomheder i klasse C og klasse D-virksomheder, men kan også anvendes af små og mellemstore virksomheder, der frivilligt ønsker at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens oplysningskrav. Tjeklisten er gældende for årsrapporter med regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber