01. december 2016

Ugens kommentar 2016

Ny trekløverregering og ny minister for branchen

Kommentar, 1. december


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Så fik vi en ny trekløverregering, og vi fik en ny erhvervsminister – igen. Revisorbranchens ny ressortminister er Brian Mikkelsen (K), som tidligere har bestredet posten under VK-regeringen fra 2010 til 2011. Vi ser frem til samarbejdet med den nye minister, der har markeret sig som en pragmatisk og løsningsorienteret politiker med fokus på erhvervslivets rammevilkår.

Og netop erhvervslivets rammevilkår har stort fokus i regeringsgrundlaget. Regeringen vil indføre et byrdestop for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og lette de administrative byrder med 4 milliarder kroner frem mod 2020 og 6 milliarder kroner frem mod 2025. Desuden skal erhvervsrettet lovgivning som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Ser vi på revisorbranchens forhold, så har der været en tradition for, at politikerne sætter lighedstegn mellem at fjerne byrder og forhøje grænsen for revisionspligt. Den tilgang er vi naturligvis ikke enige i, og indtil videre har Folketinget klogt valgt ikke at udnytte mulighederne i det nye regnskabsdirektiv og løfte grænsen for revisionspligt til 89 millioner kroner.
Alle undersøgelser viser nemlig, at det risikerer at koste statskassen et betydeligt provenu, hvis grænsen for revisionspligt forhøjes. Medmindre der sættes ind med øget offentlig kontrol på skatteområdet. Men så er vi jo lige vidt. De reviderede regnskaber tjener således en vigtig funktion i forhold til myndighedernes kontrol med virksomhederne, og det er uden tvivl den samfundsøkonomisk billigste måde at sikre gennemsigtighed om virksomhedernes finansielle forhold og et sundt erhvervsliv. Det er et vigtigt budskab fra foreningen til den nye regering og minister.

Et centralt indsatsområde for foreningen vil være de byrder, som myndighederne via indberetningssystemer og digitalisering påfører virksomhederne.
Senest den digitaliserede selskabsselvangivelse, hvor der ad bagvejen blev indført en række nye oplysningskrav, og selve indberetningen blev mere omstændelig - uden at der blev skelet til virksomhedernes omkostninger.
Det er en ærgerlig tilgang, når digitaliseringen alene har fokus på arbejdet hos myndighederne. Det bør være et krav, at digitaliseringen af de offentlige løsninger også tager hensyn til og letter arbejdsbyrden hos virksomhederne. Det er en dagsorden, vi agter at forfølge, for her er der - i modsætning til revisionspligten - tale om reelle administrative byrder, som kan mærkes ude i virksomhederne og måles direkte på bundlinjen.

På skatteområdet, hvor det er Karsten Lauritzen (V), der fortsætter på ministerposten, har regeringen en ambition om at sænke skatter og afgifter for erhvervslivet, uden at den er konkret i forhold til, hvor der skal sættes ind.
Dermed bekræfter den nye regering den linje, der ligger i den nye aftale om fremtidens skattevæsen, hvor der investeres betydeligt i SKAT, men hvor der også skal tænkes i nye modeller for, hvordan kontrollen på en og samme tid kan være effektiv uden at forstyrre de virksomheder, der har styr på reglerne. Revisorbranchen er tiltænkt en aktiv rolle i den forbindelse, og foreningen arbejder for, at de virksomheder, der gennem enten et revideret regnskab eller på anden vis dokumenterer, at de har styr på reglerne, opnår nogle mærkbare fordele.

I forhold til den offentlige sektor lægger regeringen op til øget effektivitet. Det skal blandt andet ske ved øget konkurrenceudsættelse og fornyelse af den offentlige sektor. Regeringen lægger en grænse på væksten i det offentlige forbrug på 0,3 procent. Samtidig opretter regeringen et ministerium, der målrettet skal drive innovationen i den offentlige sektor. Det viser, at der er en spillebane for nytænkning. Her er foreningen sammen med Rigsrevisionen klar med en ny standard for offentlig revision, der i højere grad skal bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i det offentlige.

Vi lever i en tid, hvor det eneste sikre er den konstante forandring, og hvor evnen til at tilpasse sig forandringerne er afgørende for succes. Det gælder også for en lobbyorganisation, som FSR – danske revisorer, hvor vi i det politiske arbejde over en kort periode har skulle forholde os til et stort antal ministre. Brian Mikkelsen er nummer otte i rækken af erhvervsministre gennem de seneste 10 år, og Karsten Lauritzen er nummer ni i rækken af skatteministre. Den hyppige udskiftning understreger, at det er nødvendigt at spille ind med klare og konkrete initiativer, som hurtigt kan omsættes til reelle politiske forslag.

Tillykke til de nye ministre, vi ser frem til et frugtbart samarbejde.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu