18. marts 2020

Revision Offentlig sektor - Revision

Ny udtalelse om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter

Rådgivningsenheden, Statens Indkøb, har udgivet en vejledende udtalelse om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Social- og Indenrigsministeriet har fra Rådgivningsenheden, Statens Indkøb, der rådgiver statslige myndigheder om forståelsen af udbudsreglerne, modtaget en vejledende udtalelse om den maksimale løbetid for kommunale og regionale revisionskontrakter, hvis værdi overstiger lovens tærskelværdiUdtalelsen kan hentes her

Af udtalelsen fremgår bl.a., at det vurderes, at kommuners og regioners revisionskontrakter kan indgås med en varighed på op til fire år.

FSR – danske revisorer har været i dialog med Dansk Erhverv om udtalelsen. Dansk Erhverv oplyser, at der som sådan ikke er noget overraskende for Dansk Erhverv i udtalelsen ift. indholdet af udbudsreglerne.

Udtalelsen slår fast, hvorledes udbudsreglerne skal tolkes, og siger, at udbudsreglerne også gælder for 1) "revisionsydelser" og 2) "andre revisionsydelser" (formuleringer, jf. udtalelsen) fra revisionsfirmaet, som leverer revisionsydelsen.

Udbudsreglerne gælder for kontrakter med en værdi på ca. 1 mio.kr. (staten) og 1,6 mio.kr. (kommuner og regioner), jf. lovens tærskelværdier. Værdien måles for hele kontraktperioden og ikke fx pr. år.

Dansk Erhverv oplyser, at man ikke må konstruere udbuddet og kontrakten på en sådan måde, at man omgår udbudsreglerne. Et eksempel på en sådan konstruktion er en myndighed, som skal købe en bygning. I stedet for at indgå én kontrakt adskiller man bygningen i små bestanddele – mørtel, sten, træ, skruer osv. – og indgår en kontrakt pr. del. Dermed omgås udbudsreglerne, da bestanddelene ikke vil overstige tærskelværdien.

Dansk Erhverv vurderer, at de to forskellige ydelser fra revisionsfirmaet indkøbsmæssigt kan ses i én sammenhæng, men Dansk Erhverv vil samtidig ikke kategorisk sige, at alle ydelser købt fra et revisionsfirma skal ses i én sammenhæng. Hvis et revisionsfirma vælges som revisor for en kommune og samtidig leverer andre ydelser, skal de ikke nødvendigvis ses i én sammenhæng – det skal vurderes fra sag til sag.

Dansk Erhverv oplyser, at det som udgangspunkt er ordregiver, som skal sørge for overholdelsen af udbudsreglerne, men konsekvenserne for leverandøren kan være store, hvis det viser sig, at udbudsreglerne ikke har været overholdt. Derfor er det relevant for begge parter at være sikre på, at udbudsreglerne overholdes.

Dansk Erhverv oplyser, at der udbudsmæssigt ikke er noget, der hindrer, at et revisionsfirma genvinder kontrakten, når den kommer i udbud. Sædvanligvis indgås ifølge Dansk Erhverv kontrakter med myndighederne typisk for to år med option på to gange et års forlængelse, svarende til en varighed på op til fire år.

Dansk Erhverv besvarer gerne eventuelle yderligere spørgsmål, som FSR – danske revisorers medlemmer måtte have om emnet. Dansk Erhverv kan kontaktes ved juridisk konsulent Christian Lund Hansen på mail clh@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6083.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu