30. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Ny vejledning om dokumentation for faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om dokumentation for faste omkostninger, der skal uploades når der ansøges om kompensation.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Når en virksomhed udfylder ansøgningen om kompensation for faste omkostninger, skal den oftest vedlægge dokumentation til ansøgningen.

Kravene til dokumentation, herunder nødvendig dokumentation samt klar/uklar dokumentation har været uklare for nogle.  

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om dokumentation for faste omkostninger, der skal uploades når der ansøges om kompensation.

Vejledningen indeholder følgende emner:

A. Forhøjelse af faste omkostninger
B. Øvrige faste omkostninger
C. Nedskrivning af letfordærvelige varer
D. Nedskrivning i forbindelse med slagteriers nedfrysning af fersk kød
E. Foder m.v. til chinchillaer, ildere og mink 
F. Omkostninger til nødbemanding i zoologiske haver
G. Valg af alternativ referenceperiode for omsætning
H. Lukkeperioder
 
Endvidere har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et skema til dokumentation for faste omkostninger.
 
Links til virksomhedsguiden samt filer
 

Find vejledning på virksomhedsguiden (link til pdf-fil på virksomhedsguiden.dk)

Find skemaet på virksomhedsguiden (link til virksomhedsguiden.dk)

Download Vejledning om dokumentation for faste omkostninger som pdf-fil (Vejledning er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 30. juni 2020 kl. 09.31)

Download Skema til dokumentation af faste omkostninger som excel-fil (Skema er downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 30. juni 2020 kl. 10.11) 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu