28. november 2019

Erhvervsret Børsnoterede selskaber - Vejledninger

Ny vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om børsnoterede virksomheders vederlagspolitik og aflæggelse af vederlagsrapport for aflønning af ledelsesmedlemmer.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den 10. juni 2019 trådte nye regler i selskabslovens §§139, 139a og 139 b om vederlagspolitik og vederlagsrapport i kraft. Reglerne implementerer EU’s aktionærrettighedsdirektiv.

Aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af ledelsesmedlemmer. Derudover skal der offentliggøres en vederlagsrapport. De nye krav har til hensigt at øge gennemsigtigheden om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber.

Formålet med vejledningen er at hjælpe børsnoterede selskaber ved udarbejdelsen af en vederlagspolitik for aflønning af ledelsesmedlemmer samt give konkrete retningslinjer for aflæggelsen af vederlagsrapporten. Vejledningen indeholder en række konkrete eksempler på, hvordan de forskellige elementer af vederlagspolitikken og vederlagsrapporten kan udformes.

Vederlagsrapporten skal offentliggøres på selskabets hjemmeside hurtigst muligt efter generalforsamlingens behandling heraf. Rapporten skal forblive offentligt tilgængelig i en periode på 10 år. Offentlighedskravet er af hensyn til aktionærer, potentielle investorer og interessenter.

Børsnoterede selskaber og deres rådgivere bør orientere sig i vejledningen fra Erhvervsstyrelsen og bruge den aktivt i arbejdet med at fastlægge vederlagspolitikken og rapporteringen om ledelsens aflønning. Derved sikres der, at de nye krav i selskabsloven er behørigt opfyldt. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i samarbejde med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber