Revision Offentlig Oktober 2022

Ny vejledning: Væsentlighed og risiko ved revision af årsregnskaber efter god offentlig revisionsskik

FSR – danske revisorers Udvalg for Revision af Offentlig Virksomhed og Rigsrevisionen har udgivet fælles vejledning om fastlæggelse af væsentlighed og risiko ved revision af årsregnskaber efter Standarderne for offentlig revision (SOR).