26. september 2019

Skat Skat - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Nye anbefalinger for udøvelse af rådgivning om skat

FSR – danske revisorer har i dag offentliggjort otte anbefalinger for skatterådgivning. Anbefalingerne omfatter alle medlemsvirksomheder og deres ansatte, som udøver skatterådgivning. Anbefalingerne omfatter såvel national som international skatterådgivning.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR – danske revisorer har gennem foråret 2019 arbejdet med ”Anbefalinger for udøvelse af rådgivning om skat”. Udgivelsen sker i forlængelse af, at foreningen arbejder for at sikre, at skatterådgivningen fra godkendte revisionsvirksomheder foregår ordentligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Foreningen var i 2014 en del af et branchesamarbejde under Skatteministeriet, som udgav en rapport med fem anbefalinger for grænseoverskridende (international) skatterådgivning. I samme periode udarbejdede Etikudvalget et notat, som fortolkede de fem grundprincipper for revisors uafhængighed i sammenhæng med grænseoverskridende skatterådgivning. Indholdet i det notat er fortsat aktuelt og relevant for revisorer, som yder skatterådgivning.

Foreningens arbejde med anbefalingerne er sket under inddragelse af både Skatteudvalget og Etikudvalget, og arbejdet ligger dermed på linje med foreningens arbejde om at styrke tilliden til branchen og rådgivere. Dette spiller også godt op til Skattelovrådets opfordring i rapport om rådgiveransvar fra 2018.

Foreningen har udvidet og præciseret anbefalingerne, så de nu fremstår tydeligere og samtidig også regulerer rådgivning om nationale forhold.

Gennem de senere år har skatteområdet og skatterådgivningen været genstand for stor debat i offentligheden, i virksomhederne og hos rådgiverne.

Rammerne og grundlaget for skatterådgivning er i disse år derfor under forandring. Medlemsvirksomhederne og deres ansatte skal være bevidst om disse ændringer og derfor både forholde sig til kundens faktiske og konkrete forhold, kundens ønsker, lovgivningens rammer og mindst lige så vigtigt samfundets syn på indholdet i rådgivningen. Det er dette, som vores anbefalingerne skal være med til at understøtte i medlemmernes daglige virke.

Anbefalingerne cementerer, at skatterådgivere skal have en kritisk tilgang til de oplysningerne, som kunderne giver. Det er utilstrækkeligt, at man som rådgiver anbefaler en konstruktion, hvis man er usikker på realiteterne bag eller der er uklarhed om, hvad anvendelsen af rådgivningen er.  

Rådgivning ydet af foreningens medlemmer og ansatte skal til enhver tid kunne stå på mål for iagttagelse af de otte anbefalinger.

Foreningen arbejder løbende for, at disse anbefalinger skal gælde for alle, der rådgiver om skattemæssige forhold i eller ud fra Danmark.

De otte anbefalinger er:

  1. Rådgiver skal agere efter, at offentligheden skal have tillid til branchen. Rådgiver kan således aldrig medvirke til, at Danmark eller andre lande unddrages den korrekte skat.
  2. Skatterådgivning skal ske i forhold til de konkrete og faktiske omstændigheder.
  3. Skatterådgivning kan også ydes på generel basis og uden konkret viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, men det kræver, at rådgiver udviser den fornødne omhu for at undgå misbrug af rådgivningen.
  4. Rådgiver skal være særlig agtpågivende i de situationer, hvor kunden anmoder om skatterådgivning, der kan betragtes som aggressiv. Rådgiver skal informere kunden om reglerne i skattelovgivningen og yde faktuelt baseret skatterådgivning om, hvilke muligheder skattelovgivningen indebærer.
  5. Bliver rådgiveren opmærksom på forhold, som giver anledning til mistro eller ikke stemmer overens med de oplyste fakta, skal rådgiver afklare disse. Kan afvigelserne ikke afklares, skal rådgiver vurdere om rådgivningen skal stoppes.
  6. Skatterådgivning kan ikke baseres på, at forhold holdes skjult eller oplysninger ikke opdages.
  7. Såfremt rådgivningen er på et område, hvor der vurderes, at der er en særlig tvivl eller usikkerhed om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, skal rådgivningen indeholde en bemærkning om dette.
  8. Rådgiver skal efter omstændighederne orientere kunden, om der er særlig risiko for negativ omtale for kunden og drøfte dette med kunden. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu