07. maj 2020

Skat Moms told og afgifter - Lovgivning/regler

Nye regler om udtagningsmoms træder ikke i kraft 1. juni 2020

Folketinget vedtog i november 2019 nye regler for udtagningsmoms. Da loven blev vedtaget var ikrafttrædelsen forventeligt 1. juni 2020. FSR kan nu fortælle, at reglerne ikke træder i kraft 1. juni 2020.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketinget vedtog i november 2019 en lov, som blandt andet ændrede reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver. 

Reglerne skulle forud for ikrafttrædelsen enstemmigt vedtages af EU’s Ministerråd på forslag af Kommissionen. Baggrunden er, at reglerne skal være i overensstemmelse med formålet i momsdirektivets artikel 395 om at forenkle momsopkrævningen. 

Det fulgte af bemærkninger, at "...Det er uvist, hvornår disse godkendelser foreligger, men det forventes, at godkendelserne foreligger senest den 1. juni 2020...".

FSR har nu fået at vide, at reglerne ikke træder i kraft pr. 1. juni 2020. Formodentlig er årsagen for udsættelsen Covid-19. 

Der er ikke information om en alternativ ikrafttrædelsestidspunkt. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu