26. september 2019

Ugens kommentar 2019

Nye skatteetiske anbefalinger skal sikre tillid til skatterådgivning

Kommentar, 26. september


FSR - danske revisorer har i dag præsenteret otte nye skatteetiske anbefalinger, som fremover kommer til at gælde for alle foreningens medlemmer. Formålet med anbefalingerne er at skabe klare rammer for revisorernes skatterådgivning og dermed bidrage til at sikre en fortsat høj etisk standard i revisorbranchens skatterådgivning.

Anbefalingerne fastslår, at en skatterådgiver aldrig kan medvirke til, at Danmark eller andre lande unddrages den korrekte skat. Dermed sætter vi en markant hegnspæl for skatterådgivningen. Det gør vi, fordi vi har konstateret, at der er en vis omdømmerisiko forbundet med skatterådgivning, som desværre har fået et dårligt ry på grund af de mange sager om skattely og systematisk skatteunddragelse. Vi ønsker, at skatteborgere og -myndigheder skal kunne have fuld tillid til, at den skatterådgivning som branchens medlemmer yder, lever op til høje etiske standarder, og at den er transparent og kan tåle dagens lys.

Anbefalingerne kommer også i erkendelse af, at professionel skatterådgivning er nødvendig i en kompleks og globaliseret verden, hvor reglerne hele tiden ændrer sig. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at virksomhedernes brug af skatterådgivning hænger sammen med et ønske om at efterleve reglerne og betale den korrekte skat. Navnlig virksomheder, der opererer på tværs af landegrænser, har en risiko for utilsigtet dobbeltbeskatning og asymmetri i beskatningen. Professionel skatterådgivning er således også et vigtigt element i at sikre, at danske virksomheder er konkurrencedygtige.

De skatterådgivere, der bistår virksomhederne, står i disse år i en brydningstid. Drevet af bl.a. øget faglig kompleksitet, nye forretningsmodeller, digitalisering, nye lovkrav og samfundets forventninger om mere gennemsigtighed og ordentlig skatteadfærd. Det giver sig udslag i en række dilemmaer:
Skatterådgiverens rolle er på den ene side at sikre virksomheden og investorerne den bedst mulige skattemæssige løsning for at undgå dobbeltbeskatning og sikre forretningen et ordentligt afkast.
På den anden side er de politiske signaler om ikke nødvendigvis at gå helt til stregen skærpet.
Som skatteminister Morten Bødskov siger i det første nummer af det nye skatterådgivermagasin Taxo, som vi har lanceret i dag:”Det gør jo ikke noget, at man, inden man kigger på de lovgivningsmæssige rammer, har nogle etisk moralske overvejelser om, hvor langt vi i grunden kan gå her”. Det er netop de overvejelser, de nye skatteetiske anbefalinger skal understøtte.

Det er ambitionen, at de etiske anbefalinger på sigt kommer til at udgøre grundlaget for et fælles skatterådgivernævn, der omfatter alle skatterådgivere, både revisorer, advokater, bankernes rådgivere og andre, der leverer skatterådgivning til landets virksomheder.

I dag gælder der forskellige regler for skatterådgivere afhængig af, om man er revisor, advokat, bankrådgiver eller noget helt fjerde. Det er ikke hensigtsmæssigt og skaber forskellige standarder og ulige vilkår for rådgiverne.

Vi er optagede af, at vi får en fælles høj standard for ”god skatterådgivning”, en fælles spillebane for alle skatterådgivere og et fælles nævn, hvor tvister og uenigheder om ”god skatterådgivning” kan blive prøvet.
Vi tror, at det er den bedste måde at komme aggressiv og ulovlig skatterådgivning til livs på og ikke mindst at få indhegnet de dubiøse skatterådgivere, som lever delvist skjult uden for de organiserede professioner.

Det er vores ønske, at alle skatteydere skal vide, at de trygt kan gå til et godkendt revisionsfirma og få højt kvalificeret skatterådgivning, som opfylder de etiske anbefalinger.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu