18. december 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Nyt erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2019

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget en ny lov om erhvervsfremme, der har til formål at forenkle erhvervsfremmesystemet og brede indsatsen ud til alle landets virksomheder, hvor det hidtil har været målrettet de såkaldte vækstvirksomheder. Det nye system træder i kraft den 1. januar 2019.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget en ny lov om erhvervsfremme, der har til formål at forenkle erhvervsfremmesystemet og brede indsatsen ud til alle landets virksomheder, hvor det hidtil har været målrettet de såkaldte vækstvirksomheder. Det nye system træder i kraft den 1. januar 2019.

Et af de nye initiativer er oprettelsen af 6 tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Odense, Haderslev, Aarhus og Aalborg med yderligere 6 filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors. Erhvervshusene erstatter de tidligere regionale væksthuse, og medfører på praktisk niveau, at den specialiserede erhvervsservice, der tidligere kun var tilgængelig for en lille gruppe vækstvirksomheder, nu kommer alle virksomheder til gavn.

Det er også målet, at det nye system skal være enklere at overskue med en digital løsning der kan give klare anvisninger til de enkelte virksomheder af, hvilke tilbud der kan være relevante for netop dem. Det giver samtidig revisorerne en god mulighed for at hjælpe deres kunder i retning af de tilbud i erhvervsfremmesystemet, som eventuelt kan være relevante for dem.

Den digitale erhvervsfremmeplatform er samtidig tænkt som den fælles offentlige digitale indgang til information, vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed og hjemmeside for erhvervshusene.

Aftalens formål i punktform

I punktform er formålet med loven at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark, der sigter mod:

 1. at forbedre rammevilkårene for at starte, udvikle og drive virksomhed i og ud fra Danmark med fokus på virksomhedernes behov,
 2. at fremme produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering hos danske virksomheder,
 3. at fremme tilpasningen af erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, nye teknologier og forretningsmodeller, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt,
 4. at fremme den lokale og regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse,
 5. at undgå overlap mellem offentlige erhvervsfremmeindsatser og -aktører og sikre øget koordinering og samarbejde,
 6. at fremme et efterspørgselsdrevet og sammenhængende erhvervsfremmesystem,
 7. at udvikle samarbejdet mellem private erhverv, herunder iværksættere, og offentlige myndigheder om erhvervsfremme,
 8. at fremme brugen af digitalisering i erhvervsfremmesystemet,
 9. at fremme udviklingen af menneskelige ressourcer, herunder udviklingen af lokale kompetencer,
 10. at fremme samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder,
 11. at fremme vækst og udvikling i turismeerhvervet og
 12. at fremme udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Se lovforslaget, som blev vedtaget den 13. december på Folketingets hjemmeside

Se aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om erhvervsfremmesystemet her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu