21. december 2017

Regnskab Indberetning - XBRL - ESMA

Nyt europæisk rapporteringsformat for regnskabsinformation

ESMA er klar med forslag til retningslinjer for anvendelse af det nye elektroniske rapporteringsformat, ESEF, der træder i kraft fra 1. januar 2020. Rapporteringsformatet understøtter idéen om et effektivt marked, hvor regnskabsinformationer er tilgængelige for brugerne.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed, ESMA, har i december 2017 offentliggjort et forslag til retningslinjer for anvendelse af European Single Electronic Format, ESEF. Det elektroniske rapporteringsformat, ESEF, skal træde i kraft fra 1. januar 2020 og skal anvendes af alle børsnoterede selskaber på EU-regulerede markeder. Regnskaber bliver ved anvendelse af ESEF mere tilgængelige og sammenlignelige for investorer i EU, hvilket fører til større gennemsigtighed og dermed øget investorbeskyttelse.

Fra og med 2020 skal alle årsregnskaber udarbejdes i XHTML-format. XHTML-formatet er en udvidelse af HTML og kan åbnes i samtlige standard webbrowsere.

Årsregnskaber, der aflægges efter IFRS-standarder, skal mærkes med XBRL-tags. Mærkningen sikrer, at oplysningerne er struktureret og kan læses af maskiner. XBRL giver som bekendt mulighed for at behandle store mængder af finansielle data, uden omkostningstung, manuel behandling. Inline XBRL vil spille en central rolle, og teknologien skal gøre det muligt at inkorporere XBRL-tags i årsregnskaberne.  

Investorer kan med det nye fællesformat nemmere sammenligne de ønskede numeriske oplysninger i diverse årsregnskaber, selvom disse er udarbejdet på forskellige sprog, ligesom investorerne relativt simpelt kan omdanne XBRL-filen til andre formater f.eks. Excel. Med andre ord, så kan investorer fremover åbne en XBRL-fil i XHTML-format og herefter eksportere den til Excel, hvor sammenlignelige analyser med videre kan foretages.  

Gennemførelse af det fælles europæiske rapporteringsformat, ESEF, blev vedtaget ved ændring af gennemsigtighedsdirektivet i 2013. For at lette overgangen til ESEF fik ESMA til opgave at udarbejde specificerede retningslinjer for anvendelsen af det elektroniske rapporteringsformat. EU-Kommissionen har nu tre måneder til at vurdere, om forslaget til standard skal endosseres. Reguleringen udsendes i form af en såkaldt, Regulatory Technical Standard, fra EU-Kommissionen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu