11. oktober 2017

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Nyt moms- og skattetjek undervejs

Virksomheder vil fra januar 2018 få mulighed for et særligt moms- og skattetjek udført af revisorer. Tjekket er udviklet i et samarbejde mellem FSR – danske revisorer og Skatteministeriet. Foreningen vil tilbyde uddannelse og vejledning.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Skatteministeriet har i samarbejde med FSR – danske revisorer – udarbejdet et nyt moms- og skattetjek. Det vil i første omgang blive testet af via en forsøgsordning målrettet de små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om Moms- og skattetjekket her.

Moms- og skattetjekket indebærer, at små og mellemstore virksomheder, efter eget ønske, kan få en revisor til at gennemgå en række udvalgte skatteforhold. Til gengæld opnår virksomheden en række fordele ift. SKAT.

”Moms- og skattetjekket er et tilbud til de virksomheder, der vil vise, at de overholder skattereglerne. På den måde kan skattemyndighederne bruge kræfterne på at gå efter dem, der snyder. Det må ikke kunne betale sig, at konkurrere ved at snyde i skat.”, siger Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer.

Erfaringer viser, at brug af revisor kan øge regelefterlevelsen. I dag er det ikke alle virksomheder, der er forpligtet til at aflægge regnskab eller få foretaget revision af deres regnskaber. Moms- og skattetjekket retter sig derfor bl.a. mod de virksomheder, som under visse betingelser helt kan undlade at aflægge regnskab samt de mindre virksomheder, der har mulighed for at fravælge revision. Tjekket kan selvfølgelig også bruges af virksomheder, der bliver revideret.

”Moms- og skattetjekket er en helt ny ydelse, hvor assistance med opstilling af virksomhedens bilag til selvangivelsen udbygges med en række fastlagte arbejdshandlinger, som er aftalt med SKAT. Ydelsen skal kunne anvendes på selvangivelser for indkomståret 2017, og vil give de deltagende virksomheder en række fordele. Foreningen vil derfor snarest udsende nærmere information til medlemmerne, herunder også kurser i skatte- og momstjekket”, siger formand for skatteudvalget statsautoriseret revisor Bjarne Gimsing, FSR – danske revisorer.

Læs mere om skattetjekket i Skatteministeriets pressemeddelelse.

Fordele til deltagende virksomheder

For at gøre det mere attraktivt for den enkelte virksomhed at deltage i forsøgsordningen vil de deltagende virksomheder få adgang til en række fordele, som ligger ud over den vejledning og service, skatteforvaltningen er forpligtet til at yde.

  • Hotline til særlig afdeling hos skatteforvaltningen.
  • Fast track-ordning ved henvendelser til skatteforvaltningen og gennemsigtighed ved skattemyndighedernes sagsbehandling
  • Proaktiv indsats fra skatteforvaltningens side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
  • Mulighed for,at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
  • Mulighed for, at skatteforvaltningen telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu