06. januar 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Nyt om underretningsformatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering

Kort før jul udsendte SØIK en orientering om en ajourføring af formatet for underretning om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Den videreformidles hermed til medlemmerne. Det ser dog stadig ud til, at de bundne valgmuligheder for indikatorer og transaktionstyper ikke dækker over de typiske konkrete underretninger fra revisorer. Derfor ender en revisor ofte i den ret intetsigende kategori ”andet”.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxUmiddelbart før jul skrev SØIK til medlemmerne af Hvidvaskforum+ om en opdatering af underretningsformatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering:

”Kære samarbejdspartnere i Hvidvaskforum+

Hvidvasksekretariatet har et løbende projekt, der ser på datakvaliteten i hvidvaskunderretningerne. Formålet er at højne dataets kvalitet, og dermed de analytiske resultater, vi kan udlede deraf.

I den forbindelse blev der d. 30. september 2019 holdt et orienterende møde, hvor bl.a. tilsynsmyndighederne for de enkelte brancher, var inviteret. Her blev det bl.a. varslet, at der vil komme ændringer i det format, som hvidvaskunderretningerne indsendes i. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med interesserede deltagere, der tog et mere detaljeret kig på mulige forbedringer.

De første ændringer er af en karakter, der vil forbedre den egentlige feltvalidering. Bl.a. vil vi mere skarpt opdele måden man indsender et kontonummer i et registreringsnummer og et kontonummer. Noget der tidligere har været åbent for forskellige formater.

De præcise tekniske ændringer er nu tilgængelige på hvidvask.politi.dk i underretningsplatformen, og bliver senere indføjet i vores manual til XML-skemaet på hvidvask.dk. Ændringerne vil ikke have betydning, hvis man indtaster en underretning i webformularen, og vil have begrænset betydning, for dem, der underretter i XML-format.

De første ændringer træder i kraft 1. februar, og vi forventer derefter at gentage processen i løbet af 2020.

I indbydes til at dele oplysningen med jeres sektor.”


Det er hermed gjort.

For revisorer er det stadig et problem, at skemaets kategorier ikke er specielt relevante ved revisors typiske underretninger. Formatet og valgmulighederne er klart mest møntet på den finansielle sektor.

Under indikatorer er det således vanskeligt i normalsituationen at ”vælge” andet end netop ”andet” ved en underretning om for eksempel ulovlige aktionærlån eller skatte-/momsunddragelse. Ved valget af transaktionstype er det mest relevante valg ligeledes ofte den tomme opsamlingskategori ”anden”.

Dette kan føre til vanskeligheder for såvel revisor, der foretager underretningen, som for Hvidvasksekretariatet ved stillingtagen til, om en underretning er efterforskningsmæssigt relevant.

Vi vil derfor opfordre til, at ikke blot tilsynsmyndighederne, men også de underretningspligtige, inddrages i det videre arbejde med at gøre underretningsformatet mere relevant for myndighederne – og lettere at anvende.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu