21. september 2020

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Nyt strategisk samarbejde mellem FSR – danske revisorer og CBS om professorat i revision

Formålet med samarbejdet er gennem stærk og relevant forskning at styrke forskningen inden for revision og dermed også Cand. merc. aud.-uddannelsen.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196



FSR – danske revisorer og Copenhagen Business School (CBS) har indgået et samarbejde om medfinansiering af et såkaldt Endowed Professorship samt om at styrke forskningen og undervisningen inden for revisionsområdet.

Formålet med samarbejdet er gennem stærk og relevant forskning at styrke forskningen inden for revision, og dermed også Cand. merc. aud.-uddannelsen. Set fra et samfundsperspektiv er det vigtigt, at der uddannes tilstrækkeligt mange og fortsat fagligt højt kvalificerede revisorer til at varetage de mange nye og komplekse erklæringsopgaver, som følger af tiden.

FSR – danske revisorer bidrager med midler til forskning og undervisning over en periode på fem år. Sponsoratet løber frem til den 31. december 2025, og CBS regner med at have ansat en forsker til professoratet i starten af 2021.

For FSR – danske revisorer handler det i høj grad om gennem relevant forskning og dygtige kandidater at sikre en konstant udvikling af branchens kerneydelse, så revisorbranchen vedbliver med at være relevant for det omgivende samfund. Formand for FSR – danske revisorer, statsautoriseret revisor Peter Gath siger om samarbejdet:

”Vi har store ambitioner for samarbejdet og forventer, at det vil være med til at udvikle branchens kerneydelser. Det handler om, at vi hele tiden søger at blive dygtigere og forny os, så vi kan levere de ydelser, der skaber størst mulig tillid i en foranderlig og nogle gange usikker verden. Forskning i revision og andre erklæringsydelser og en stærk uddannelse er grundstenene i den udvikling”.

”Mere specifikt handler blandt andet om at undersøge og dokumentere nytteværdien af revisorbranchens erklæringsydelser. En del af formålet er at få input til at kunne udstikke retningslinjer for udviklingen af revision og andre erklæringsydelser. For eksempel ved at afdække hvordan revisionen rent faktisk kan blive mere effektiv, og hvordan man kan opnå en bedre kvalitet gennem digitalisering og anvendelse af teknologi. Det vil også være relevant at se på værdien af revision fra et samfundssynspunkt. For eksempel hvordan revision og andre erklæringsydelser kan spille mere effektivt sammen med den offentlige myndighedskontrol”.

For CBS er det centralt at have et tæt samarbejde med erhvervslivet og med de brancher og sektorer institutionen leverer kandidater til. Forskningsdekan Søren Hvidkjær siger om samarbejdet:

”Et tæt samspil og løbende vekselvirkning mellem universitetet og det omgivende samfund er forudsætningen for at kunne levere relevant forskning og have attraktive uddannelser. Vi har traditionelt haft et tæt samarbejde med erhvervslivet om både forskning og vores uddannelser. Det konkrete samarbejde med revisorbranchen er et vigtigt element i vores samspil med aftagerne af vores kandidater”.

”Vi ser frem til at kunne etablere et professorat i revision. Det vil styrke platformen for relevant forskning på et højt niveau og dermed en basis for yderligere at øge kvaliteten af de kandidater, der søger Cand. merc. aud. og de andre regnskabs- og revisionsuddannelser. Det vil vi blandt andet understøtte ved at skabe udfordringer for højt ambitiøse studerende, som ønsker at maksimere det faglige udbytte af deres uddannelse”.    

Institutleder for Institut for Regnskab, Carsten Rohde fremhæver:

”Udover at kunne ansætte en professor i revision, er samarbejdet også en fantastisk mulighed for, at vi generelt kan styrke det videnskabelige miljø og tiltrække yngre forskere. Samarbejdet med revisorbranchen gør det attraktivt at være blandt de PhD-studerende, der både nu og i mange år frem skal være med til at varetage og udvikle praksisnær forskning og undervisning i regnskab og revision.”

For FSR – danske revisorer er det også et centralt formål at styrke tilgangen af talentfulde unge mennesker til revisorbranchen. Adm. direktør, Charlotte Jepsen siger om dette:  

”Ultimativt handler det om, at der uddannes tilstrækkelig mange kvalificerede kandidater til revisorbranchen. Konkurrencen om talenterne er hård i disse år, og vi håber, at vi med sponsoratet kan skabe grundlaget for, at de dygtigste søger de regnskabs- og revisionsfaglige uddannelser.”

 

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til:

  • Peter Gath - + 45 2529 3538
  • Søren Hvidkjær - +45 38152020
  • Charlotte Jepsen - + 45 4193 3198
  • Carsten Rohde +45 38152338

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber