Direktion

Med afsæt i foreningens vision og mission, skal direktionen arbejde for, at foreningen er en kendt og anerkendt branche- og erhvervsorganisation, som har indflydelse på revisorbranchens rammevilkår, og som er branchens stærke stemme i den offentlige og politiske debat.

Direktionen skal endvidere arbejde for, at medlemmerne får en faglig- og forretningsmæssig support, der understøtter deres virke.

Direktionen er ansvarlig for:

  • Den generelle og daglige ledelse af foreningens sekretariat
  • Eksekveringen af foreningens strategi med dens mål og midler
  • At organisationen har den struktur og de kompetencer, som er
  • nødvendige for at kunne udleve foreningens visioner og opfylde 
  • missionen og eksekvere den af bestyrelsen vedtagne strategi
  • At koordinere og samordne det politiske, det faglige og de
  • kommercielle aktiviteter i foreningen 
  • Foreningens internationale aktiviteter
  • Økonomi og drift af foreningen
Billede af Lone Strøm kommer snarest

Lone Strøm
Administrerende direktør
2262 8113
ls@fsr.dk

Camilla Hesselby

Camilla Hesselby
Faglig direktør
2556 4196
che@fsr.dk

Del til: