Direktion

Direktionens formål
Med afsæt i foreningens vision og mission, skal direktionen arbejde for
at foreningen er en kendt og anerkendt branche- og erhvervs-
organisation, som har indflydelse på revisorbranchens rammevilkår, og
som er branchens stærke stemme i den offentlige og politiske debat.

Direktionen skal endvidere arbejde for, at medlemmerne får en faglig-
og forretningsmæssig support, der understøtter deres faglige virke.


Direktionen er ansvarlig for:

 • Den generelle og daglige ledelse af foreningens sekretariat
 • Eksekveringen af foreningens strategi med dens mål og midler
 • At organisationen har den struktur og de kompetencer som er
  nødvendige, for at kunne udleve foreningens visioner, og opfylde 
  missionen og eksekvere den af bestyrelsen vedtagne strategi
 • At koordinere og samordne det politiske, det faglige og det
  kommercielle aktiviteter i foreningen 
 • Foreningens internationale aktiviteter

 

Del til: