Ledelsessekretariatet

Centeret er en sammenlægning af Økonomi, Direktionssekretariatet samt Medlemskommnikation og markedsføring.

I centeret samles opgaverne under ledelse af administrerende direktør Charlotte Jepsen.

Centeret består af følgende opdeling:

  • Bestyrelse, forretningsudvalg og nomineringsudvalg
  • Direktion, it-board og arbejdsmiljøorganisation
  • Vedtægter og governance, herunde i forhold til udvalgene
  • Strategi og ledelsesrapportering
  • Medlemskommunikation og markedsføring
  • Økonomi og regnskab
  • Medlemsadministration
  • FSR Studerende
  • Reception og køkken

Del til: