Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet dækker over økonomi, regnskab og administration, direktionssekretariat samt sekretariatets projekter.

I sekretariatet samles opgaverne under ledelse af den administrerende direktør.

Ledelsessekretariatet har ansvaret for:

  • Betjening af bestyrelse, forretningsudvalg og nomineringsudvalg
  • Betjening af direktion, it-board og arbejdsmiljøorganisation
  • Vedtægter og governance, herunder i forhold til udvalgene
  • Strategi og ledelsesrapportering
  • Projektledelse af større interne og eksterne projekter
  • Økonomi og regnskab
  • HR
  • Facility management
  • Medlemsadministration
  • FSR Studerende
Billede af Lone Strøm kommer snarest


 


Lone Strøm
Administrerende direktør
2262 8113
ls@fsr.dk

Portræt af Camilla Hesselby

FAGLIGT CENTER
 


Camilla Hesselby
Faglig direktør
2556 4196
che@fsr.dk

Lene Lind

BESTYRELSE, DIREKTION & HR


Lene Lind
Sekretariats- og HR-chef
2128 8974
lli@fsr.dk

Johnny Reinhard Kluge


ØKONOMI

 


Johnny Reinhard Kluge
Økonomichef
2142 9113
jrk@fsr.dk

 

Del til: