Det er udvalgets formål at understøtte, at foreningens medlemmer bliver den foretrukne samarbejdspartner for private og offentlige virksomheders værdiskabelse og risikoforvaltning inden for samfundsansvar og bæredygtighed, herunder ESG, CSR og FN's verdensmål.


Opgaver

Det er Udvalget for Samfundsansvar og Bæredygtigheds opgaver er at

 • sikre nytteværdi af rapportering for virksomheder og for det globale og lokale samfund, på både kortere og længere sigt, herunder med særligt bidrag til opnåelse af FN’s verdensmål, ved motivering af tidssvarende regulering og rapportering, gennem høringssvar og dialog med myndigheder
 • indgå i partnerskaber med det formål at der udvikles og tilvejebringes anbefalinger, retningslinjer, vedledninger og værktøjer til virksomheders arbejde med - og herunder også rapportering på ESG-parametre, samt at sikre kvalitet i de data der indgår i rapporteringsarbejdet
 • bidrage med en øget tillidsskabende relation mellem virksomheder og dens interessenter via kompetent rådgivning om relevans, kvalitet og troværdig i rapportering og data
 • formidle erfaringer og synliggøre rollemodeller for understøttelse af inspiration til og videndeling mellem virksomheder inden for samfundsansvar og bæredygtighed gennem blandt andet CSR-prisen
 • understøtte revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant på ESG-området, i samarbejde med andre fagudvalg i FSR – danske revisorer
 • holde sig orienteret om europæiske og internationale udviklingstrends på området, formidle det nyeste til medlemskredsen, og forsøge at yde indflydelse hvor det skaber værdi for foreningens medlemmer

Læs hele USB's kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Birgitte Mogensen, formand
 • Marie Voldby, viceformand
 • Carina Ohm 
 • Jan Robert Molin 
 • Jens Pultz Pedersen
 • Frances Lu

Sekretær: Josefine Ellen-Marie Jørgensen

Del til: