De fire must-win battles

Foreningen har opsat fire must-win battles, hvor det er afgørende, at branchen har succes frem mod 2021.


Et godt omdømme

Et godt omdømme er revisorbranchens "license to operate" og forudsætningen for at være relevant og kunne spille ind med løsninger til aktuelle samfundsmæssige udfordringer.

Udvikling af ydelser og marked

Revisorbranchen arbejder i offentlighedens interesse og bidrager med tillid og transparens i forhold til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Netop manglen på tillid og et stærkt politisk fokus på compliance skaber en platform for innovation i revisorbranchen.

Udnytte digitaliseringen

For at kunne udnytte mulighederne i den nye teknologi kræver det, at revisorerne formår at omstille deres forretning og processer til at kunne håndtere flere digitale services. Det er også forudsætningen for at kunne bidrage til at indfri regeringens mål om at gøre danske virksomheder digitalt parate.

En forening, der er et spejl af sine medlemmer

Foreningen organiserer i dag alene personer, som er på vej til, er eller har været godkendte revisorer. Det afspejler ikke, at foreningen arbejder med og varetager interesser, som ligger uden for det snævre revisorfaglige som for eksempel skat, CSR samt data- og cybersikkerhed.

Del til: