De syv strategiske mål

Foreningen har opsat syv strategiske mål for FSR - danske revisorer frem mod 2021.


De syv strategiske mål for FSR - danske revisorer frem mod 2021.

1) Tilfredse medlemmer

Ni ud af ti medlemmer er generelt tilfredse med foreningen. Anbefalingsgraden stiger fire procent-points årligt og ligger på 11 ved udgangen af strategiperioden. Fastholdelsesgraden ligger på samme tidspunkt på 32*.

*Målt ved Net Promotor Score

2) Høj medlemsprocent

Ni ud af ti praktiserende revisorer er medlemmer af foreningen, og halvdelen af revisorbranchens medarbejdere inden for kerneområderne har tilvalgt et personligt medlemsskab af foreningen.

3) Relevante ydelser som medlemmerne er tilfredse med

Ni ud af ti brugere af foreningens ydelser finder dem relevante og er tilfredse med kvaliteten.

4) Et godt omdømme og høj kvalitet i branchens ydelser

Otte ud af ti ser revisorerne som erhvervslivets foretrukne og uafhængige rådgivere med et stærkt omdømme.

5) Succes med den politiske interessevaretagelse

Ni ud af to politiske mærkesager er gennemført med succes.

6) En attraktiv arbejdsplads

Medarbejdertilfredsheden er i gennemsnit 4.0 på en fempunktsskala, og ni ud af ti medarbejdere vil anbefale foreningen som arbejdsplads.

7) En effektiv drevet forening

Foreningen øger brugen af digitale løsninger i den daglige drift og i dialogen med medlemmerne.

Del til: