Tendenser i en branche i forandring

Agilitet er afgørende for, at FSR – danske revisorer kan agere professionelt i en tid med hastige forandringer i alle dele af samfundet. Nedenfor er opregnet de vigtigste tendenser, som foreningen skal tage hensyn til og respondere på.


Socioøkonomiske tendenser

Moderat økonomisk vækst med risiko for finansiel uro som følge af pengepolitisk stramning, stigende renter og for stor gældsætning.

Stigende internationalisering, som øger mobiliteten af forbrugsgoder, kapital og arbejdskraft og kravene til at have globale netværk

Demografisk udvikling, der kan give mangel på kvalificerede medarbejdere og stigende konkurrence om de dygtigste kandidater, hvoraf mange i dag er mere drevet af virksomhedens formål end ren karriere

Betydelig folkelig skepsis og vigende tillid til de politiske og demokratiske institutioner og deres evne til at håndtere globaliseringens effekter, hvilket har afstedkommet en moralsk oprustning blandt politikerne

Forventet vækst i omsætningen som følge af den generelle økonomiske vækst. Ydelsessammensætningen vil ændre sig mod en større andel af rådgivningsydelser og færre revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed

Yderligere konsolidering og koncentration, som drives af øgede kvalitative og regulatoriske krav, den teknologiske udvikling samt ønsker fra kunderne om en mere sammenhængende og bredere ydelsespalette.

Branchepåvirkende tendenser

Ny og disruptiv teknologi og nye konkurrenter uden for branchen kan udfordre eksisterende forretningsmodeller og stiller krav om nye kompetencer hos revisorerne

Fokus på ordentlighed og regelefterlevelse og forventning om, at revisorbranchen er garant for, at virksomhederne generelt lever op til gældende lovgivning

Stigende offentlig interesse og mediebevågenhed med fokus på governance, transparens og åbenhed om kvalitet og forretningsetik i revisorbranchen

Legitimitet frem for legalitet. Det gælder ikke mindst på skatteområdet, hvor hensynet til den offentlige interesse vejer tungt

Fokus på bæredygtige offentlige finanser. Behovet for pålidelige og transparente budgetter og effektiv økonomistyring i den offentlige sektor

Øget regulering og stor politisk parathed til at gribe til lovgivning og kontrol. Det gælder i forhold til branchens kvalitet, uafhængighed og integritet samt i forhold til skatterådgivningen.

Del til: