Formål, vision og mission

Formål

At bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv og en effektiv offentlig sektor med transparent og troværdig information, uafhængig ekspertviden og kompetent rådgivning.

Vision

En stærk organisation med legitimitet og gennemslagskraft.

Mission

FSR  - danske revisorer er sat i verden for at skabe værdi for sine medlemmer og medlemsvirksomheder.

Foreningen arbejder efter at

  • sikre revisorbranchens legitimitet og relevans ved at profilere den værdi, som branchen skabe.
  • sikre revisorbranchen optimale rammebetingelser og varetage revisions- firmaernes faglige og branchepolitiske interesser, både nationalt og internationalt.
  • være revisorbranchens talerør i den bredere erhvervspolitiske debat.
  • sikre kvaliteten i branchen ved at understøtte medlemmerne fagligt og forretningsmæssigt med kvalitetsstyring, faglige værktøjer, forretningsunderstøttende ydelser og relevant efteruddannelse.
  • bidrage til at sikre tilgangen af kvalificerede kandidater fra universiteterne til branchen, og at det fortsat er muligt at uddanne revisorer i både store og små revisionsfirmaer.
  • skabe en effektiv og ansvarligt drevet forening.
  • foreningens sekretariat er en attraktiv og velfungerende arbejdsplads med kompetente, engagerede og motiverede medarbejdere.

Del til: