02. juli 2019

Skat Skat - Andet

Ombudsmand udtaler sig om anvendelsen af administrative afgørelser på skatteområdet

Folketingets Ombudsmand har undersøgt Skattestyrelsens brug af administrative skatteafgørelser, der alene er offentliggjort i afgørelsesdatabasen, og har udtalt at disse også skal indgå ved vurdering af gældende praksis.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838På vegne af blandt andet FSR – danske revisorers skatteudvalg, har Folketingets Ombudsmand undersøgt Skattestyrelsens sagsbehandling i en række sager i forbindelse med, at skatteyder havde henvist til anden praksis fra sager, der ikke var offentliggjort med SKM-nummer, men som lå i afgørelsesdatabasen ”silo-sager”.

I de sager, som var præsenteret for Ombudsmanden, havde Skattestyrelsen udtalt, at man anså afgørelser fra afgørelsesdatabasen for at være uden betydning for fastlæggelse af praksis, og man ville derfor ikke inddrage sagerne i sagsbehandlingen.

Ved Ombudsmandens undersøgelse, har Skattestyrelsen henvist til, at de konkrete sager ikke er udtryk for Skattestyrelsens generelle opfattelse og forvaltning, og Skattestyrelsen vil derfor præcisere dette i procesvejledningen til medarbejdere og i Den juridiske vejledning.

Folketingets Ombudsmand konkluderer, i overensstemmelse med FSRs skatteudvalgs opfattelse, at administrative sager offentliggjort i afgørelsesdatabasen uden SKM-nummer også skal inddrages ved sagsbehandling og fastlæggelse af praksis, særligt når skatteyder gør dette gældende.

Hele udtalelsen fra Folketingets ombudsmand kan læses her

FSR – danske revisorer deltager i en bred række af kontaktudvalg i Skatteforvaltningen, og hvis du oplever problemer med eksempelvis sagsbehandlingen, er du velkommen til at kontakte FSRs sekretariat.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu