06. juli 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger Historisk

Opdatering af den digitale indberetningsløsning – faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af tilbagemeldingerne om fejl i den digitale indberetningsløsning for faste omkostninger foretaget en række justeringer samt oplyst, at fejl (som følge af indberetningsløsningen) som udgangspunkt er uden betydning.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161I forlængelse af, at den nye indberetningsløsning blev sat i drift, har der været en række udfordringer med erklæringen. Vi har derfor anmodet medlemmerne om at rapportere om uhensigtsmæssigheder i indberetningsløsningen. Vi takker jer mange gange for alle jeres tilbagemeldinger, som vi har gennemgået og videreformidlet til Erhvervsstyrelsen.

Fejlene i indberetningsløsningen kan have medført, at der er blevet afgivet fejlagtige erklæringer. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at dette ikke giver anledning til udfordringer i sagsbehandlingen for så vidt angår de herunder oplistede fejl. Hvis revisorerne bliver opmærksomme på andre fejl, bør FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen gøres opmærksom herpå, fx ved eftersendelse af en korrekt erklæring i Word med angivelse af, hvori fejlen består. Hvis der ikke er udarbejdet en erklæring i Word, bør fejlen beskrives således, at det bliver klart for sagsbehandlerne, hvori fejlen består. Rapporteringen sendes til fasteomkostninger@erst.dk med angivelse af sagsnummer.

Vi opfordrer generelt til fortsat at kontrollere alle oplysninger i erklæringen og rapportere om alle fejl.

Erhvervsstyrelsen har oplyst følgende om de rapporterede fejl:

Manglende afsnit i konklusion
En af udfordringerne har været manglende afsnit i konklusionen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at fejlen nu er rettet. Vi opfordrer fortsat til at kontrollere disse oplysninger i erklæringen og rapportere om eventuelle fejl.

Fejl i beløb og perioder
Den digitale erklæringsblanket har indsat forkerte perioder og beløb i erklæringen. Erhvervsstyrelsen oplyser, at disse fejl er rettet nu. Vi opfordrer fortsat til at kontrollere disse oplysninger i erklæringen.

Fejl i CVR-nummer og MNE-nummer
Enkelte revisorer har oplevet, at der fremgår et forkert CVR-nummer i indberetningsløsningen. Erhvervsstyrelsen opfordrer revisorerne til at kontrollere, om registreringerne i virk.dk er korrekte. Hvis der ikke er sammenhæng mellem registreringerne på virk.dk og oplysningen om CVR-nummer i indberetningsløsningen, rapporteres fejlen til Erhvervsstyrelsen på fasteomkostninger@erst.dk.

Vi opfordrer alle til at kontrollere CVR-nummeret i erklæringen og rapportere uoverensstemmelser.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu