06. juli 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger Historisk

Opdatering af den digitale indberetningsløsning – faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af tilbagemeldingerne om fejl i den digitale indberetningsløsning for faste omkostninger foretaget en række justeringer samt oplyst, at fejl (som følge af indberetningsløsningen) som udgangspunkt er uden betydning.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161I forlængelse af, at den nye indberetningsløsning blev sat i drift, har der været en række udfordringer med erklæringen. Vi har derfor anmodet medlemmerne om at rapportere om uhensigtsmæssigheder i indberetningsløsningen. Vi takker jer mange gange for alle jeres tilbagemeldinger, som vi har gennemgået og videreformidlet til Erhvervsstyrelsen.

Fejlene i indberetningsløsningen kan have medført, at der er blevet afgivet fejlagtige erklæringer. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at dette ikke giver anledning til udfordringer i sagsbehandlingen for så vidt angår de herunder oplistede fejl. Hvis revisorerne bliver opmærksomme på andre fejl, bør FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen gøres opmærksom herpå, fx ved eftersendelse af en korrekt erklæring i Word med angivelse af, hvori fejlen består. Hvis der ikke er udarbejdet en erklæring i Word, bør fejlen beskrives således, at det bliver klart for sagsbehandlerne, hvori fejlen består. Rapporteringen sendes til fasteomkostninger@erst.dk med angivelse af sagsnummer.

Vi opfordrer generelt til fortsat at kontrollere alle oplysninger i erklæringen og rapportere om alle fejl.

Erhvervsstyrelsen har oplyst følgende om de rapporterede fejl:

Manglende afsnit i konklusion
En af udfordringerne har været manglende afsnit i konklusionen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at fejlen nu er rettet. Vi opfordrer fortsat til at kontrollere disse oplysninger i erklæringen og rapportere om eventuelle fejl.

Fejl i beløb og perioder
Den digitale erklæringsblanket har indsat forkerte perioder og beløb i erklæringen. Erhvervsstyrelsen oplyser, at disse fejl er rettet nu. Vi opfordrer fortsat til at kontrollere disse oplysninger i erklæringen.

Fejl i CVR-nummer og MNE-nummer
Enkelte revisorer har oplevet, at der fremgår et forkert CVR-nummer i indberetningsløsningen. Erhvervsstyrelsen opfordrer revisorerne til at kontrollere, om registreringerne i virk.dk er korrekte. Hvis der ikke er sammenhæng mellem registreringerne på virk.dk og oplysningen om CVR-nummer i indberetningsløsningen, rapporteres fejlen til Erhvervsstyrelsen på fasteomkostninger@erst.dk.

Vi opfordrer alle til at kontrollere CVR-nummeret i erklæringen og rapportere uoverensstemmelser.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu