18. december 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Optaget på CMA i 2018

Med årets optag på cand.merc.aud. på de fire universiteter, tegner der sig et tydeligt billede af, at erhvervskandidatordningen er en succes med meget stor efterspørgsel, samtidig med at den geografiske spredning af de studerende på tværs af landet er stigende.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Det samlede optag på cand.merc.aud. på landsplan var i 2018 på 589 studerende, hvilket er en smule lavere end optaget på 618 studerende i 2017. Der er på landsplan tale om et fald på knapt 5 pct. Gennem de senere år har både CBS og Syddansk Universitet haft en adgangsbegrænsning på antallet af studerende, de optog hvert år. Det har medført en større geografisk spredning af de studerende over hele landet, hvor der tidligere var en større koncentration af antallet af studerende på CBS.

Optaget på cand.merc.aud.-uddannelsen har i år været særligt, idet der er oprettet en ny erhvervskandidatordning, som erstatter den hidtidige egenbetalte deltidsuddannelse. Kravet for at benytte erhvervskandidatordning er, at den studerende arbejder 25 timer ugentligt i job, der er relevant for uddannelsen. Den normerede studietid ved erhvervskandidatuddannelsen er 4 år i stedet for det traditionelle fuldtidsstudie, der er normeret til 2 år.

Større geografisk spredning

CBS har siden 2013 haft en adgangsbegrænsning på optaget, hvilket over de seneste 5 år har medført, at CBS er gået fra at optage 45 pct. af en årgang på cand.merc.aud. til i 2018 at stå for 38 pct. Det gør CBS til den klart største af de fire universiteter, der udbyder cand.merc.aud.-studiet, men vi ser samtidig en klar tendens til, at optaget bliver spredt mere jævnt ud over hele landet. Som det ses af nedenstående tabel, er optaget på de øvrige 3 universiteter forholdsvis tæt på hinanden.

Tabel 1
Optaget i 2018 på erhvervskandidat og fuldtidsstudiet på cand.merc.aud

  Fuldtid Erhvervskandidater* Samlet optag
Aalborg Universitet 72 44 116
Aarhus Universitet 73 37 110
Copenhagen Business School 105 117 222
Syddansk Universitet 76 65 141
Total 326 236 589

Kilde: Tallene for 2018 er oplyst af hver af de 4 universiteter

*Der er i optaget på erhvervskandidatordningen taget højde for, at der er sket en overflytning af tidligere deltidsstuderende til erhvervskandidatordningen flere steder. Tallet er renset for dette, og er således udtryk for optaget af nye studerende

Erhvervskandidatordningen er en succes

Det ses af tabellen ovenfor, at optaget på erhvervskandidatuddannelsen med 45 pct. udgør næsten halvdelen af det samlede optag og på CBS endda 53 pct. Det vidner om den store efterspørgsel, der er i revisorbranchen efter kvalificeret arbejdskraft, at de studerende har mulighed for at arbejde deltid mens de studerer på kandidatuddannelsen og således får både en praktisk og en teoretisk uddannelse. Desuden er det udtryk for en tradition i branchen, hvor mange med HD-baggrund er fortsat i samme firma eventuelt på reduceret tid, mens de læste videre. 

Der er flere veje til at blive cand.merc.aud. end der er for de fleste andre kandidatuddannelser. Der er både den teoretiske vej, som typisk går via HA-almen eller andre HA-retninger, og hvor de studerende i høj grad væger fuldtidsstudiet. Desuden er der den mere praktisk orienterede vej, som går via en kombination af teori og praksis på HD 1. del og 2. del. Idet de studerende som er gået denne vej allerede er i arbejde indenfor revision og regnskab, er der er meget stor del af dem, som vælger erhvervskandidatordningen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu