31. august 2020

Corona Hjælpepakker - Omsætning

Ordningerne for selvstændige, freelancere mv videreføres

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. videreføres med de gældende regler til og med d. 31. oktober 2020. Ordningen der gjaldt til og med d. 8. august 2020 justeres.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. som er hådrt ramt af forsamlingsforbuddet videreføres til og med d. 31. oktober 2020.

Kompensationsordningerne der gjaldt til og med d. 8. august 2020 justeres, så der i højere grad tages højde for den selvstændiges mv. ferie.

Det er resultatet af Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020 (herefter Aftalen)

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige kunststøtteordning videreføres

Ifølge Aftalen videreføres kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige kunststøtteordning med de gældende regler i perioden den 1. september til og med den 31. oktober 2020 målrettet de selvstændige mv., der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller indkomst. 

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere mv. og kombinatører, der gjaldt fra den 9. juli til og med den 8. august 2020, justeres

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere mv. og kombinatører, der gjaldt fra den 9. juli til og med den 8. august 2020, justeres i følge Aftalen, så der i højere grad tages højde for den selvstændiges mv. ferie, men således at der fortsat maksimalt kan udbetales én måneds kompensation i perioden den 9.juli til og med den 31. august 2020.

Kompensationsordninger for de selvstændige, freelancere, kombinatører mv. og kunstnere, som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet i perioden den 1.
september til og med den 31. oktober 2020 videreføres

Ifølge Aftalen videreføres kompensationsordninger for de selvstændige, freelancere, kombinatører mv. og kunstnere, som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet i perioden den 1. september til og med den 31. oktober 2020.

Der er ingen ændringer til beløb eller krav om størrelse af omsætningsnedgang.

Ansøger skal kunne dokumentere gennem kontrakter, aftaler mv. eller omsætning fra samme eller tilsvarende arrangementer i referenceperioden, at omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor det eller de pågældende arrangementer ville være kompensationsberettiget i arrangørordningen, svarende til dokumentationskravene i de tidligere kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.

Det vil fremover være muligt at medtage tab som følge af arrangementets karakter og ikke om det var en privat eller offentlig virksomhed, der var arrangør. Dermed vil det være muligt at opnå kompensation for virksomheder, uanset at arrangøren eksempelvis er en kommune.

Selvstændige mv., der er væsentligt berørt af COVID-19-relaterede restriktioner vedrørende grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning, kan ved opfyldelse af de relevante dokumentationskrav, der gælder i den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger, opnå kompensation som selvstændig efter de hidtidige regler.

Kravene vedrørende A- og B-indkomst i ordningen for kombinatører justeres
Kravene vedrørende A- og B-indkomst i ordningen for kombinatører justeres ifølge Aftalen.

Loftet for A-indkomst hæves til 25.000 kr. pr. måned

Kravet om minimum B-indkomst sænkes til 2.500 kr. pr. måned.

Dette gælder for kompensation til kombinatører i perioden den 1. september til og med den 31. oktober 2020.

Ophør af ordningerne

Ordningerne ophører ifølge Aftalen d. 31. oktober 2020. 
 
Det er i Aftalen oplyst, at kompensationsordningerne vil blive forlænget maksimalt til d. 31. december 2020 såfremt restriktionerne, der ligger til grund for kompensationsordningerne fortsat er gældende. 
 
Ifølge Aftalen vil virksomhederne ikke længere kunne få kompensation, hvis én eller flere af de fire restriktioner ophører. Den endelige rækkevidde af foranstående kan ikke afgøres før bekendtgørelsen foreligger.
 
Forlængelsen og forbedringerne kræver, at der udstedes en ny bekendtgørelse og at ordningen statsstøttegodkendes, hvorfor de endelige betingelser ikke ligger fast pt.
 

Aftale, bekendtgørelse mv.

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020
 (link til pdf-fil på Erhvervsministeriets hjemmeside)

Nyhed om Aftalen (link til Erhvervsministeriets hjemmeside)

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (BEK nr 1213 af 17/08/2020) (link til retsinformation)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu