30. november 2016

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Påbud til revisionsvirksomhed for manglende overholdelse af hvidvaskloven

I efteråret 2016 er der stor fokus på hvidvasklovgivningen. Selv om ændringerne, der er på vej, nok især er afledt af problemer med regelefterlevelse i finansielle virksomheder, skal revisorer også være vågne, sådan som det allerede er kommet til udtryk ved Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg. I nedennævnte afgørelse havde Erhvervsstyrelsen givet en række påbud i forlængelse af et tilsynsbesøg. Påbuddene stadfæstes af Erhvervsankenævnet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen revisionsvirksomhed, der klagede i sagen (J.nr. 2015-9490), havde i afgørelsen modtaget en række påbud i forlængelse af et anmeldt kontrolbesøg, som Erhvervsstyrelsen havde gennemført den 27. maj 2015.

Af sagsfremstillingen fremgik det ret entydigt, at revisionsvirksomheden, på trods af indsigelser om det modsatte, ikke levede op til hvidvasklovens krav om opmærksomheds- og underretningspligt, legitimation af identitetsoplysninger, opbevaring af identitetsoplysninger samt interne regler og uddannelse.

Dette kom helt åbenlyst til udtryk ved, at de involverede ansatte ved det anmeldte kontrolbesøg havde givet udtryk for ikke at være vidende om, at selskabet var omfattet af hvidvaskloven. I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 7. august 2015 blev virksomheden derfor bl.a. påbudt at udarbejde fyldestgørende skriftlige regler senest den 4. september 2015 og indsende en kopi af disse. Hertil annonceredes det i afgørelsen, at virksomheden kunne forvente et nyt tilsynsbesøg.

Erhvervsstyrelsens påklagede afgørelse af 7. august 2015 blev derfor indlysende stadfæstet af Erhvervsankenævnet i kendelse af 17. marts 2016. Afgørelsen led ganske vist af en række unøjagtigheder, der imidlertid ikke kunne føre til et andet resultat.

I sagsfremstillingen fremhævede Erhvervsstyrelsen imidlertid, at det i boligforeninger, som var en stor kundegruppe i revisionsvirksomheden, angiveligt var ”boligforeningens bestyrelsesmedlemmer, der skal legitimeres og identificeres”. Her er der ikke blot tale om en unøjagtighed, men en direkte forkert oplysning.

Kendelse af 17. marts 2016 (j.nr. 2015-9490)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu