08. april 2020

Corona FSR mener

Påskebrev fra formanden og den administrerende direktør

Påskebrev fra formanden og den administrerende direktør


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære medlem

Coronakrisen er et af de mest markante eksogene chok verdenssamfundet og -økonomien har oplevet.

Vi står i en helt usædvanlig situation, som det kræver usædvanlige tiltag at håndtere. Det ser vi blandt andet ved det betydelige antal hjælpepakker til lønmodtagere, virksomheder og selvstændige, som et enigt Folketing står bag. Med de vedtagne hjælpepakker har det danske Folketing samlet set stillet tilskud, garantier og likviditet til rådighed for næsten 300 milliarder kroner. Det er ekstraordinært og uden sidestykke i nyere dansk historie.

I revisorbranchen ydes der en stor indsats med at vejlede, rådgive og bistå virksomheder, der er påvirket af krisen, og det er på et tidspunkt, hvor der sædvanligvis er travlt med årsafslutningerne. Det er en grundlæggende del af vores DNA at træde til, når der er behov for hjælp. Det er imponerende den indsats, der ydes i øjeblikket.

Flere af hjælpepakkerne stiller krav om involvering af revisor, som betingelse for at være omfattet af ordningen. Det er erklæringsopgaver, som vi tager på os, og som vi vil løse ansvarligt, effektivt og med det samfundssind, som kendetegner os som ’offentlighedens tillidsrepræsentanter’. Det er revisorbranchens ansvar at sikre, at reglerne følges, og at det foregår på en ordentlig måde. Vi er som branche afhængig af et sundt, velfungerende og driftigt dansk erhvervsliv, og vi er stærkt optagede af, at så mange virksomheder som muligt overlever og kommer helskindet over på den anden side af coronakrisen.

Som branche og profession er vi blevet betroet en betydende samfundsopgave i at sikre kontrol med de mange milliarder, der udbetales, så pengene går til de rigtige, og vi undgår spekulation og misbrug. De store milliardbeløb er et fristende mål for kriminelle. Derfor er der krav om revisorerklæring forud for, at kompensationen kan udbetales.

Der ligger en omfattende opgave for revisorerne. Det er et stort ansvar, vi som revisorer påtager os, når vi underskriver en erklæring. Opgaven stiller krav til revisorerne på et tidspunkt, hvor mange traditionelt har travlt, og derudover som alle andre brancher er påvirkede af krisens omfang og dybde.

Foreningen har givet håndslag over for regering og Folketing på, at den betydelige opgave, som vi er blevet pålagt, bliver løst tilfredsstillende, med høj kvalitet og så omkostningseffektivt som muligt.  

For at medvirke til, at alle medlemmer er klædt på til at løfte denne opgave, stiller foreningen helt ekstraordinært erklæringer og relevante værktøjer til rådighed for alle foreningens medlemmer i en kort tidsbegrænset periode.

Der er grund til at være stolte over, at vi som branche er blevet tildelt en så vigtig samfundsmæssig opgave med at medvirke til, at hjælpepakkerne kommer ud til de nødlidende virksomheder. Det bekræfter os i værdien af det arbejde, vi udfører i det daglige, men stiller også krav om, at vi er opmærksomme, agtpågivende og ikke medvirker til spekulation eller misbrug.

Vi håber, at der vil blive taget godt imod de mange nye opgaver. Revisorbranchen har en central rolle i at sikre, at pengene kommer hurtigt ud at arbejde, og at det er de rigtige, der modtager pengene.

Tak for jeres store arbejde til gavn for kunderne og samfundet som helhed.

Med venlig hilsen og et ønske om god påske til alle,

 

Peter Gath                                                 Charlotte Jepsen

Formand                                                    Adm. direktør

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber