22. april 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

PET har udsendt risikovurdering for terrorfinansiering via ”Non-Profit Organisations”

Financial Action Task Force fremsatte i sin evaluering fra 2017 bl.a. en række forbedringspunkter om bekæmpelse af terrorfinansiering via diverse organisationer. PET udsender nu som respons herpå ”National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020”. Udsendelsen er foretaget helt åbent. Den er relevant for myndigheder og dem, der er omfattet af hvidvaskloven – men også for hr. og fru Jensen som bidragydere vedrørende eksempelvis indsamlinger.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxPET har netop gjort en særlig risikovurdering bredt tilgængelig vedrørende muligheder for anvendelse af Non-Profit Organisations som terrorfinansieringskanaler i Danmark i 2020, jf. denne nyhed.

Risikovurderingen er en respons på FATF´s evaluering heraf, der indgik i afløbet af det sidste tilsynsbesøg i Danmark og rapporten herom fra 2017. Området vurderes som et højrisikoområde i relation til terrorfinansiering.

Rapporten er kortfattet og præcis og bør læses af bl.a. alle revisorer med henblik på de vurderinger, der skal foretages af revisionsvirksomheder som terrorfinansieringskanaler, nødvendige afledte politikker og procedurer, samt de konkrete kundekendskabsprocedurer vedrørende klienter.

Fokus igennem rapporten er særligt på indsamlinger og foreninger, samt på mindre almindelige fonde med aktiver på under 1 mio.kr. Et fælleskarakteristikum er en tynd regulering og kontrol, eller mangelfuldt kendskab til de regler, der foreligger. Det vurderes således, at der er ca. 79.000 frivillige foreninger, der kun er registreret, hvis de har behov for et CVR-nummer. Der fremlægges ikke skøn over antallet af småfonde uden for de fleste bestemmelser i lov om fonde og visse foreninger, og indsamlinger, der foretages uden overholdelse af indsamlingsloven.

De centrale afsnit i risikovurderingen er beskrivelse af:

 • De centrale aktører på området

  Indsamlingsnævnet, Skattestyrelsen. Civilstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Indsamlings-organisationernes Brancheorganisation (ISOBRO).

 • Analysen af sårbarheder

  Regulering med huller, ny teknologi (parallelsystemer, krypterede apps, onlinedonationer i kryptovaluta, indsamlingsportaler, sociale medier), manglende datakvalitet (herunder manglende regnskaber), oplysning (manglende kendskab til indsamlingsloven, ingen certificering af indsamlinger, manglende krav til kompetencer) samt partnerskaber (manglende samarbejde på tværs af myndigheder, manglende formaliseret samarbejde på f.eks. nordisk og europæisk plan)

 • Risikobilledet for NPO-området i Danmark i 2020

  Indsamlinger gennem foreninger, indsamlinger uden for foreninger, ingen registrering/godkendelse, mistænkelig finansiel adfærd, atypiske organisationer samt et skema med opsummerende indikatorer. 

 • Rigsfællesskabet

  Risikovurderingen for terrorfinansiering vurderes som lav på Færøerne og i Grønland.

Det anbefales, at alle revisorer læser PET’s let tilgængelige, korte og præcise risikovurdering på kun 20 sider. Den er både et vigtigt input til at kunne overholde revisorers krav efter hvidvaskloven og til at kunne rådgive klienter om risiciene i samfundet. Sigtet er bredt – også hr. og fru Jensen bør være opmærksomme på risikoen for at blive misbrugt ved indsamlinger via raslebøsser eller elektroniske platforme.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu