Hvad viser en revision ikke?

En revision består af stikprøve, og er ikke en fuldstændig kontrol af alle virksomhedens økonomiske handlinger.


Revisor vurderer ikke, om beslutninger truffet i virksomheden er forretningsmæssigt fornuftige.
Revisors opgave er at sikre, at oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktivitet i det seneste år.
Det er ikke formålet med en revision at vise, om det er gået godt eller skidt med virksomheden.
Den vurdering må regnskabslæseren selv foretage.

En revision er ikke en fuldstændig kontrol af alle virksomhedens økonomiske handlinger. Revisor tilrettelægger en række stikprøver, der tilsammen sætter revisor i stand til at konkludere, om årsregnskabet giver et retvisende billede.

Hverken revisor eller virksomhedens ledelse kan spå om fremtiden. Når man læser et årsregnskab, skal man derfor være opmærksom på, at nogle af tallene i årsregnskabet kan være afhængige af begivenheder, der ligger ude i fremtiden.
Tallene vil derfor være behæftet med større eller mindre risiko. Et eksempel kan være, at en virksomhed har penge til gode hos en kunde. Efter at årsregnskabet er aflagt, kan kunden gå konkurs, og tilgodehavendet er tabt. Dette tab kunne ikke forudses.

Del til: