Ledere
Nyheder Ledere Signatur

28. juni 2021

Bæredygtighedsrapportering - stort forretningspotentiale

Samfundet er i kontinuerlig bevægelse, og verden forandrer sig konstant. Kriser som den aktuelle pandemi demonstrerer igen og igen, at transparens i det offentlige samt private erhvervsliv er afgøren...

Ledere Ledere Signatur

29. marts 2021

Uddannelse er det mest kraftfulde våben

Betydningen af en faglig stærk uddannelse hænger sammen med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og det skarpe fokus på kvalitet og omdømme. I dette nummer af Signatur sætter vi fokus på udd...

Ledere Ledere Signatur

27. november 2020

COVID-19 – stor forandringsparathed i revisorbranchen

Vi går ind i årets sidste måned og kan se tilbage på et år, som på mange fronter har været helt usædvanligt. Med Brexit, det amerikanske valg og COVID-19-pandemien som den altoverskyggende begivenhed ...

Ledere Ledere Signatur

09. september 2020

Revisorerne kan tilføre tillid til den grønne omstilling

Grønt er det nye sort. Flere og flere virksomheder arbejder professionelt med samfundsansvar og bæredygtighed. Udviklingen er accelereret siden FN’s verdensmål for en mere bæredygtig udvikling blev ve...

Ledere Ledere Signatur

16. juni 2020

En sort svane landede midt i statussæsonen

Økonomer kalder det en sort svane, når en yderst sjælden og uforudsigelig begivenhed med potentielt skelsættende konsekvenser opstår – uventet og ud af det blå. COVID-19-pandemien er en sort svane. En...

Ledere Ledere Signatur

11. marts 2020

Revisor er garant for ordentlighed og pålidelighed

Revisorbranchen arbejder for et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Branchen er storleverandør af tillidsydelser. Revisorerne er derved garant for ordentlighed og pålidelighed i dansk erhvervsliv...

Ledere Ledere Signatur

27. november 2019

Klima og miljø rykker op på den politiske dagsorden og ind i virksomhedernes regnskaber

Efteråret er ved at gå på hæld, og de første indledende knæbøjninger til den kommende regnskabssæson er så småt begyndt rundt omkring. I de lidt større virksomheder er det eksempelvis nu tid at sikre,...

Ledere Ledere Signatur

10. september 2019

Tillid kommer ikke af sig selv

Tillid er ikke noget, man kan kommunikere sig til. Tillid defineres af ens handlinger. Det er budskabet fra foreningens formand, Peter Gath forud for vores årsmøde den 10. september, som handler om et...

Ledere Ledere Signatur

15. maj 2019

Ledelsesopgaven er mere kompleks end som så

Det går grundlæggende godt i Danmark. Beskæftigelsen er på et historisk højt niveau. Det gælder også i revisorbranchen, hvor antallet af fuldtidsbeskæftigede er det højeste i 10 år. Bagsiden af medalj...

Ledere Ledere Signatur

14. marts 2019

Når troværdighed tæller

Strategien har også et internt perspektiv, som skal sikre, at medlemmerne oplever, at vores løsninger og medlemsydelser gør en forskel i hverdagen. Derfor er det ultimative strategiske mål at have til...

Ledere Ledere Signatur