12. september 2017

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Præciseret notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter

Erhvervsstyrelsen har den 8. september 2017 præciseret et afsnit i notatet ”Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter”. Det fremgår nu tydeligere, hvilke betingelser der skal opfyldes, før et ulovligt lån kan ophøre ved konfusion ved at overføre fordringen på kapitalejeren som løn.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den 26. juni 2017 skrev vi om Erhvervsstyrelsens notat vedrørende de selskabsretlige krav, der skal opfyldes, når et selskab udlodder andre værdier end kontanter, eller når en fordring på en kapitalejer (et kapitalejerlån) overføres som løn. Styrelsens notat er blandt andet relevant ved vurderingen af, hvilke muligheder et selskab og dets hovedaktionær/hovedanpartshaver har for at undgå dobbeltbeskatning af ulovlige kapitalejerlån.

Erhvervsstyrelsen har i notatet af 8. september 2017 præciseret afsnittet om ”Lønoverførsel af fordringen på kapitalejeren” (side 10). Det nye afsnit lyder:

”I den forbindelse er det endvidere styrelsens vurdering, at såfremt kapitalejer senere ønsker at overføre fordringen som løn, så kapitalejerlånet ophører ved konfusion, bør der indgås en skriftlig aftale om, at det netop er denne fordring, som kapitalejer skal modtage som løn. Uden en aftale herom vil en udligning af kapitalejerlånet med løn anses for en indfrielse af lånet eller en modregning med et sædvanligt kontant lønkrav.

I forhold til modregning vil det beløb som er anvendt anses for at være erhvervet af kapitalejeren, og beløbet anses således for at have passeret kapitalejerens formuesfære, uagtet at lønnen ikke er udbetalt til kapitalejeren før modregningen er gennemført.”

Se Erhvervsstyrelsens notat af 8. september 2017

Se omtalen af det oprindelige notat her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber