24. maj 2019

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Frikendelser

Privat klage med afsæt i ejerforenings varmeregnskab – revisor frifindes

I sager, der indbringes for Revisornævnet af private klagere, ligger der desværre ret ofte grundlæggende misforståelser til grund. Eksempelvis som her, om at en ejerforenings revisor også havde udarbejdet og revideret varmeregnskabet og derfor i klagers øjne havde et medansvar for, at denne angiveligt i mange år havde betalt en for stor del af foreningens samlede varmeregning.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 40-2018 mod revisor og nr. 41-2018 mod revisionsvirksomheden blev indbragt af et medlem af en ejerforening ved skrivelser af 21. maj, 22. maj, 6. juli, 10. juli og 10. august 2018. Revisor havde revideret ejerforeningens årsregnskab for 2017 og afgivet revisionspåtegning herom den 12. marts 2018.

Klagen angik imidlertid en angiveligt helt utilstrækkelig revision af foreningens varmeregnskab. Den udsprang af, at klager mente at have betalt for meget i 10 år som følge af opkrævning efter fordelingstal, set i sammenhæng med, at et af klagers lokaler var uden radiator.

Ud over denne angiveligt utilstrækkelige revision havde revisor skuffet klager i retsforhold ved ikke at have reageret på skriftlige henvendelser sammenholdt med revisors fremlæggelse på generalforsamlingen, der støttede bestyrelsen.

Endvidere havde revisor modtaget honorar for revisionen af varmeregnskabet, som ikke havde været udført. Dette klagepunkt var selvstændigt anført under henvisning til straffelovens § 279 om bedrageri.

Endelig havde revisor handlet med forsæt om at fremme sine kontraktparters interesser (det vil sige bestyrelsens interesser) i form af at fortsætte den ulovlige praksis, som bestyrelsen havde en personlig interesse i – de øvrige ejere nød godt af klagers for høje betalinger.

Revisor – og revisionsvirksomhed – blev naturligvis pure frifundet i kendelsen af 29. marts 2019.

Revisionsopgaven vedrørte ejerforeningens regnskab, og ikke fordelingen af varmeomkostningerne mellem foreningens medlemmer. Varmeregnskabet var udarbejdet af en ekstern part og omfattedes ikke selvstændigt af revisionen, ud over den selvfølgelige afstemning til samleposterne i foreningens regnskab. Klager havde haft den fejlopfattelse, at revisor havde udarbejdet varmeregnskabet og modtaget den betaling herfor, der fremgik af regnskabet.

Hertil kunne revisor ikke besvare direkte henvendelser fra menige medlemmer, det vil sige medlemmer uden for bestyrelsen. Endelig kunne Revisornævnet ikke tage stilling til spørgsmål om, hvorvidt revisor skulle have handlet strafbart.   

Sag nr. 40-2018 og nr. 41-2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu