24. marts 2020

Rådgivning Finansiering

Rådgiv dine kunder om finansieringsmuligheder og hjælpepakker

Coronakrisen griber fortsat om sig og mange virksomheder, der ellers normalt er sunde, oplever at være presset på likviditeten. Rådgiv dine kunder om hvilke muligheder de har for finansiering.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Når du sammen med din kunde har skabt overblik over virksomhedens likviditetsbehov de kommende måneder, kan næste step være at tage en snak med banken om ekstra finansiering som polstring i en svær tid.

Når likviditeten er begrænset kan det for nogle virksomheder give god mening at tage kontakt til banken og virksomhedens øvrige finansieringskilder for at afsøge mulighederne for at skaffe ekstra finansiering, hæve kassekreditten eller bede om henstand for en periode.  

Bankerne kan forlænge og forhøje lånerammer mv.

Regeringen og Finans Danmark – bankernes interesseorganisation – har indgået en fælleserklæring hvor det fremgår at penge- og penge- og realkreditsinstitutterne sikrer tilstrækkelige lån og likviditet til i øvrigt sunde virksomheder og privatkunder, og udvider lånerammer, forhøjer kassekreditter eller giver henstand med betalinger til virksomhederne.

Dette bør betyde, at der er rum til forhandling i banken i forhold til de virksomheder, der normalt er sunde virksomheder, men som nu er udfordret grundet coronakrisen.

Læs mere om fælleserklæringen mellem regeringen og Finans Danmark her

Finanstilsynet giver bankerne større frihedsgrader

På grund af coronakrisen accepterer Finanstilsynet nu også, at bankerne kan fravige de normale procedurer, når de hjælper coronaramte virksomheder med ekstra kreditter for at holde konkurser for døren. Bankerne får altså i en rum tid mulighed for at ”slække” på de normale procedurer for udlån til erhvervskunder og arbejde ud fra en mere lempelig proces i stedet.

Læs mere om Finanstilsynets udmelding jf. Finans Danmark

Kaution og garanti for lån og kreditter

Som SMVernes nærmeste rådgiver er det oplagt, at du klæder dine kunder bedst muligt på til turen i banken efter eksempelvis ekstra lån eller kredit.

Du kan med fordel holde øje med Vækstfondens tiltag.

Som noget nyt tilbyder Vækstfonden nemlig at stille garanti for SMV’ernes nye kreditter eller kautionere for lån eller kreditter i banken for store virksomheder. Garantien dækker hovedparten af bankens eventuelle tab mens kautionen fungerer som en sikkerhed for banken.

Disse tiltag bør hjælpe virksomhederne med lettere adgang til den nødvendige finansiering. 

Læs mere om Vækstfondens garantiordning for SMV’ere her

Læs mere om Vækstfondens kautionsordning for store virksomheder her

Det danske eksportkreditinstitut EKF har også lanceret to støtteordninger. Den første er en kautionsordning særligt målrettet små og mellemstore coronaramte virksomheder inden for eksport og internationalisering. Den anden er en udvidelse af deres eksisterende genforsikringsordning til også at omfatte OECD-landene. Dette skal sikre, at coronavirus-krisen ikke afskrækker de private kreditforsikringsselskaber fra at forsikre danske eksportørers eksportordrer.

Læs mere om EKFs kautionsordningen
Læs mere om EKFs genforsikringsordning

Sådan forhandler dine kunder med banken

En anden mulighed er at hente håndbogen ’Sådan forhandler du med din bank’, som FSR – danske revisorer har skrevet i et samarbejde med SMVdanmark og Finans Danmark. Håndbogens mange tjeklister og gode råd til at forbedre dialogen mellem virksomheder og banken kan måske inspirere dig i din egen rådgivning af kunderne.

Hent håndbogen som pdf

Kig efter alternative finansieringsmuligheder

Glem ikke, at der også findes et hav af alternativer til det traditionelle banklån. Du og din kunde kan eksempelvis besøge hjemmesiden ’Find finansiering’, der hjælper danske virksomheder med at finde den rette finansieringskilde. Det kan blandt andet være ’Lendino’ eller ’Flexfunding’. 

Medlemsfordel hos Lendino: Lendino er en anerkendt crowdlending-platform i Danmark, hvor mindre danske virksomheder kan låne penge direkte af private og professionelle långivere. Som medlem af FSR – danske revisorer kan du give nogle fordele til dine kunder på eksempelvis etableringsgebyret. Find mere information om medlemsfordelen hos Lendino: www.fsr.dk/lendino 

 

En anden crowdlending-platform er SMVerhvervslån. Læs mere om mulighederne for finansiering på www.smverhvervslån.dk  

Medlemsfordel hos Flex Funding: Flex Funding er en anden anerkendt crowdlending-platform i Danmark, hvor små og mellemstore danske virksomheder kan låne penge direkte af private og professionelle långivere. Som medlem af FSR – danske revisorer kan du give nogle fordele til dine kunder på eksempelvis etableringsgebyret og lavere rente. Læs mere på www.fsr.dk/flexfunding 

 

For nogle virksomheder vil det måske også give mening at hente finansiering hjem gennem en business angel. En business angel dækker kort sagt over en privat investor, der ofte tidligere selv har ejet en virksomhed og som udover at tilføre dine kunders virksomhed kapital kan gå aktivt ind i virksomheden med eksempelvis specialviden og netværk. En fordel ved denne måde at skaffe kapital til virksomheden på er, at vejen til kapital ofte er kort, da business angels har mulighed for at trække hurtigere investeringsbeslutninger. Læs mere om muligheden for kapital gennem en business angels på DVCAs hjemmeside

Læs også artiklen "Skab overblik over likviditeten hos dine kunder" her 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber