05. maj 2017

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Regeringen vil belønne studier med jobudsigt

Regeringens forslag til et nyt bevillingssystem for universiteterne flugter de anbefalinger FSR – danske revisorer lagde frem i starten af 2017: Et grundtilskud suppleret med tillæg for relevans og kvalitet.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 4193 3129Regeringen fremlagde torsdag d. 4. maj 2017 et forslag til nyt bevillingssystem for universiteterne. Et bevillingssystem der viser gode takter i form af et grundtilskud, aktivitetstilskud og mulighed for ekstra tilskud for relevans og kvalitet.

”Vi vil gerne rose Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind for at fremlægge et forslag til et dynamisk bevillingssystem, hvor universiteterne ikke ensidigt bliver belønnet for et kvantitetsparameter - at uddanne mange unge - men at universiteterne rent faktisk fremover bliver belønnet for at de unge får kvalitet og relevans med i deres uddannelsesrygsæk”, siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen i FSR – danske revisorer.

Regeringens forslag til et nyt bevillingssystem dækker alle videregående uddannelser uanset uddannelsesinstitution. Det består af tre overordnede tilskudsformer; et grundtilskud der udgør cirka 20 procent, et aktivitetstilskud der udgør cirka 70 procent og et kvalitets- og resultattilskud der udgør cirka 10 procent. Kvalitets- og relevanstilskuddet opgøres på baggrund af uddannelsesinstitutionernes evne til at uddanne deres dimittender til beskæftigelse, at de bliver færdige med deres uddannelser uden for store forsinkelser og endelig et kvalitetselement, der ikke er endeligt fastlagt.

FSR – danske revisorer fremlagde i januar 2017 et forslag om et dynamisk bevillingssystem, der både skaber ro omkring budgetterne og muligheden for, at de uddannelsesinstitutioner, der uddanner til job, bliver belønnet. Regeringens forslag flugter på lange stræk med dette forslag, om end FSR – danske revisorer gerne så et endnu højere belønningselement end fem procent af bevillinger til de relevante uddannelser.

”Vi er glade for regeringens udspil. Når det er sagt, ser vi gerne, at regeringen bliver mere ambitiøs med at belønne uddannelsesinstitutioner for at uddanne på studier med jobudsigt, og vi har noteret os, at regeringen på sigt vil overveje, om det samlede kvalitets- og relevanstilskud skal udgøre mere end de foreslåede 10 procent”, siger Tom Vile Jensen og fortsætter: ”Vi er vant til nærmest at leve på nåde hos universiteterne i forhold til at få uddannet cand.merc.aud.’ere, som vi er storaftagere af indenfor revisorbranchen. Mange af de studerende er fastansatte som revisorer allerede før eller under studietiden og dermed er dimittendledigheden på kun knap to procent for cand.merc.aud.’erne Men job sideløbende med studiet koster lidt på færdiggørelsestiden, og det bliver straffet hårdt i det nuværende bevillingssystem. Den generelle dimittendledighed for cand.merc.’ere er til sammenligning på over 12 procent.”

Kvalitet og relevans bør gå hånd i hånd

Relevans kan måles på eksempelvis dimittendledighed eller beskæftigelsesgrad. Hvis de nyuddannede kandidater, bachelorer med videre ikke ansættes kort efter endt uddannelse, er det sandsynligvis fordi, deres kompetencer ikke er efterspurgte af aftagerne. ”Det virker ganske fornuftigt at benytte beskæftigelsesgraden som en måling på relevansen. Det er data vi i forvejen er i besiddelse af og som alle kan forholde sig til", siger Tom Vile Jensen.

Kvalitet kan være lidt vanskeligere at sætte på formel. FSR – danske revisorer anbefaler regeringen at huske på, at man sagtens kan opstille parametre, der understøtter kvalitet, men at det samtidig skal gå hånd i hånd med relevansen. En uddannelse med høj kvalitet behøver ikke være efterspurgt af aftagerne på arbejdsmarkedet. Hvis ikke regeringen passer på, kan det ende med, at uddannelser uden relevans får tillæg for høj kvalitet, mens relevante uddannelser ikke får del i de ekstra bevillinger og dermed ikke kan udvikle kvaliteten af deres uddannelser. ”Vi støtter regeringens tanker om, at kvalitetstilskuddet kan gå til konkrete tiltag, der løfter kvaliteten på de enkelte uddannelser og som også kan ske i tæt samarbejde med aftagerne,” slutter Tom Vile Jensen.

Se det samlede forslag til nyt bevillingssystem her.

Se FSR – danske revisors tidligere nyhed om arbejdet med et nyt bevillingssystem samt forslag til et nyt system her.

Regeringen har også fremlagt et forslag til en erhvervskandidatuddannelse, som er med til at forbedre det samlede uddannelsessystem. Det gælder specielt for de kandidatuddannelser, der udgør den teoretiske del af en af en samlet uddannelse, hvor der også er krav til praktisk erfaring. Se forslaget her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber