27. januar 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Relevant hvidvaskvejledning efterlyses – opdateret vejledning på vej fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har igangsat sit arbejde med opdatering af hvidvaskvejledningen. I den forbindelse har vores medlemmer bekræftet os i, at der er et presserende behov for mere relevant vejledning – for eksempel om, at enhver fejl i et bogholderi naturligvis ikke udløser underretningspligt. Vi har allerede afleveret input til områder, hvor vejledning er nødvendig.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen 30. januar deltager blandt andet medlemmer fra FSR’s hvidvaskarbejdsgruppe i et møde om bl.a. input til opdatering af "Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)” fra oktober 2018.

Forud for dette møde har vi fremsendt en liste med vores ønsker, der kan udtrykkes samlet under overskriften: Meget mere og mere relevant vejledning.

For at tage et af punkterne, hvor vi efterlyser vejledning: Det er vores indtryk, at mange af vores medlemmer har fået den forkerte opfattelse, at enhver fejl i et bogholderi skal føre til underretning om en mistanke, der ikke kan afkræftes. Det er indlysende forkert, idet mange fejl med mulig skattemæssig effekt hverken er udtryk for skatteunddragelse eller forsøg herpå, men er hændelige fejl - fejl, der skyldes sjusk eller kundens/bogholderens mangelfulde kendskab til skattelovgivningen. Når revisor opdager fejl af den karakter, rettes de, og det var så det – der opstår ingen mistanke, og revisor har tilmed vist sin samfundsmæssige værdi.

Det er således kun i tilfælde, hvor der opstår mistanke om skatteunddragelse eller forsøg herpå, at revisors undersøgelses-, dokumentations-, underretnings- og opbevaringspligter efter hvidvaskloven er aktuelle. Dette kan for eksempel være i tilfælde, hvor der opstår mistanke om, at klart private udgifter er forsøgt skjult som virksomhedsomkostninger bevidst eller i hvert fald groft uagtsomt.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu