08. marts 2018

Ugens kommentar 2018

Relevant og nemt tilgængelig regnskabsinformation afgørende for dynamikken i erhvervslivet

Kommentar, 8. marts


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Regnskabssæsonen er i fuld gang, og 175.000 selskaber med et regnskabsår, der følger kalenderåret, skal indlevere og offentliggøre deres årsregnskab senest den 31. maj. Det betyder, at der inden længe er nye finansielle informationer tilgængelige for brugerne af virksomhedernes regnskabsoplysninger.

Når det gælder oplysninger om virksomhederne, er Danmark unik med et velfungerende og veludbygget virksomhedsregister, cvr.dk, hvor brugerne nemt kan orientere sig og finde relevante informationer om den enkelte virksomhed. Det er sammen med en selskabsmodel med begrænset hæftelse afgørende for dynamikken i erhvervslivet. Det er forholdsvis nemt at etablere virksomhed, uden at sætte hus og hjem over styr, og de der skyder penge i virksomheden i form af lån eller investeringer, kan nemt få indblik i virksomhedens finansielle forhold. Man kan sige, at prisen, virksomhederne betaler for den begrænsede hæftelse, er at der skal være åbenhed og gennemsigtighed om deres økonomiske og finansielle forhold.

Selskabernes årsregnskaber skal indberettes elektronisk. Det betyder, at brugerne kan se de nye finansielle oplysninger i det øjeblik et selskab indberetter et nyt regnskab. Det er således i de kommende uger, man kan følge med på cvr.dk, hvis man gerne vil være på forkant, når kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere kommer med et nyt regnskab.

Hvis man vil have sikkerhed for, at de oplysninger, virksomheden lægger frem, er retvisende, skal man se om regnskabet er gennemgået eller revideret af en godkendt revisor. På det punkt er det knapt så nemt at orientere sig i virksomhedsregistret. Man skal således ind og se efter i det enkelte regnskab, om revisor har taget forehold eller gjort andre anmærkninger, som kan være afgørende for, om virksomheden er sund og levedygtig. 

Det har vi i foreningen forsøgt at råde bod på. Vil man have et hurtigt overblik over et selskab – og se om revisor har gjort anmærkninger om eksempelvis udfordringer med den fortsatte drift, kan man også slå selskabet op i FSR – danske revisorers nye digitale værktøj FSR – Virksomhedsindblik. Værktøjet er konstrueret til at give et hurtigt overblik, inden man dykker dybere ned i et regnskab. Det vil uden tvivl være med til at styrke anvendeligheden af virksomhedsregistret, hvis det er tydeligt og nemt tilgængeligt at se, om virksomhedens regnskab er revideret af en godkendt revisor, og om revisor har giver anmærkninger.

Der er som nævnt omkring 175.000 selskaber, som skal indsende årsregnskab senest den 31. maj. Vi vil dog næppe se 175.000 nye regnskaber, da en del selskaber af forskellige grunde aldrig får indsendt årsregnskabet. Når regnskabet udebliver, vil Erhvervsstyrelsen i første omgang udskrive bøder til ledelsen og i sidste ende tvangsopløse selskaberne. Men inden det kommer dertil, kan långivere og samarbejdspartnere have oparbejdet et betydeligt tilgodehavende med risiko for tab, hvis pengekassen viser sig at være tom.

Derfor er det så afgørende for dynamikken og væksten i erhvervslivet, at vi har et veludbygget virksomhedsregister med pålidelige informationer om virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand.

Det har vi i dag, og det skal vi værne om og ikke forfalde til at slå en streg over vigtige finansielle informationer, blot fordi det pynter i statistikken over administrative byrder.
Det er samfundsøkonomisk langt mere byrdefuldt, hvis brugerne af regnskaberne ikke nemt kan få adgang til relevante informationer om danske virksomheder. Det bør være et vigtigt perspektiv og pejlemærke, når regeringen i næste folketingssamling fremlægger et forslag til en ny digital årsregnskabslov.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu