18. marts 2021

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning Historisk

Renteswapaftaler i regnskabsklasse B-D

Værdiansættelsen af renteswapaftaler kan efter myndighedernes opfattelse i visse situationer ikke udelukkende baseres på værdien oplyst af banken, men skal reguleres for virksomhedens egen kreditrisiko. Vi har udarbejdet et vejledende beslutningstræ til foreningens medlemmer. Læs også om oplysningskravene i årsrapporten vedrørende renteswapaftaler.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber