15. marts 2019

Skat Skat - Lovgivning/regler

Restsskatteprocenten for selskabsskat forhøjes til 4,8 pct. for indkomståret 2019 og senere indkomstår

Folketinget vedtog den 14. marts 2019 at forhøje restskatteprocenten for selskaber med 2 pct.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketinget vedtog den 14. marts 2019 L 145 2018-19, som blandt andet betyder, at restsskatteprocenten for selskabsskat fra indkomståret 2019 forrentes med yderligere 2 pct.

Restsskatteprocenten for selskabsskat er herefter på 4,8 pct.

Forhøjelsen af restsskatteprocenten vil også betyde en forhøjelse af procenttillægget, som betales ved indbetalinger af acontoskat i perioden fra og med den 21. november i indkomståret til og med den 1. februar i året efter indkomståret.

Procenttillægget vil herefter være på 0,9 pct. mod tidligere 0,5 pct.

Forhøjelserne har virkning for indkomståret 2019 og senere indkomstår.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu