Revision Offentlig - Boliger

Revision i andelsboligforeninger

Når revisor reviderer årsregnskabet for en andelsboligforening, skal revisor ikke blot revidere balance og resultatopgørelse, men også årsregnskabets øvrige oplysninger. Revisor skal således også revidere oplysningerne om andelsværdi i årsregnskabet. Er ejendommens værdi fastsat på baggrund af en valuarvurdering, er der grund til, at revisor udviser særlig opmærksomhed.