28. august 2015

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Revisionen ændrer virksomhedernes skattebetalinger

Ni ud af 10 revisorer har i forbindelse med revisionen af 2014-regnskaberne foretaget korrektioner med betydning for virksomhedernes indberetninger til SKAT. Korrektionerne medfører ændringer i skattebetalingerne på mellem 5.000 kr. og 25.000 kr.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169Ni ud af 10 revisorer har oplevet, at deres revision af 2014-regnskaberne medførte korrektioner af virksomhedernes indberetninger til Skat, viser ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

Revisorerne vurderer, at den gennemsnitlige ændring af skattebetalingen ligger mellem 5.000 og 25.000 kroner, hvilket understøttes af en analyse fra Copenhagen Economics, der viser, at virksomheder, som har fravalgt revision, betaler mellem 6.000 og 22.000 kr. mindre i skat end tilsvarende virksomheder, der revideres.

”Virksomhedernes indberetninger til SKAT er reelt en særskilt øvelse i forhold til udarbejdelse af årsregnskabet og revisionen af det, men revisors gennemgang af virksomheden i forbindelse med revisionen fører i mange tilfælde til, at virksomhedens skattebetaling ændres. Bundlinjen er, at når revisor vælges fra, så er der risiko for, at statskassen mister penge,” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør hos FSR – danske revisorer og uddyber:

”De områder, der oftest fører til korrektioner af skattepligtig indkomst i forbindelse med revisionen, er ifølge revisorerne beskatning af aktionærlån samt fri bil og bolig. Årsagen til korrektionen er ofte misforståelser af, hvad der kan trækkes fra, fejl i bogføringen eller misforståelser af, hvad der er skattepligtigt. Altså typisk fejl, der ikke skyldes ond vilje, men manglende overblik over de ofte komplicerede skatteregler.”

Lovændringer åbner for fravalg af revision
Siden 2006, hvor muligheden for at fravælge revision første gang blev indført i dansk lov, har der været løbende lempelser af revisionspligten. I dag kan cirka syv ud af 10 virksomheder fravælge revisionen, hvilket omkring 46.000 virksomheder benyttede sig af i 2014. Året før var antallet godt 29.000, svarende til en stigning på knap 60 pct.

”Når virksomhederne fravælger revisionen, gør de brug af en mulighed, som politikerne har givet dem. I Danmark har politikerne dog også besluttet, at revisionen skal indeholde et tjek af, om virksomhederne overholder en række regler på skatteområdet. Dermed er et fravalg af revisionen også et fravalg af det ekstra tjek. Resultatet er, at staten risikerer tab, når virksomhederne ikke revideres. Det er klart, at det skal politikerne være opmærksomme på, hvis de overvejer at lempe revisionspligten yderligere,” siger Charlotte Jepsen.

Læs undersøgelserne:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu