26. januar 2017

Ugens kommentar 2017

Revisionens relevans – danske løsninger præsenteres i Paris

Kommentar, 26. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Paris danner i disse dage rammen om en international konference, hvor repræsentanter for revisorbranchens organisationer og standardsettere drøfter, hvordan revisorbranchen kan vedblive med at være relevant for de små- og mellemstore virksomheder, som har behov for både en blåstempling af deres regnskab og professionel rådgivning.

Revision har traditionelt været branchens kerneydelse. Flere og flere virksomheder vælger imidlertid en erklæring med mindre eller ingen sikkerhed. Det behøver ikke være et problem. Mange virksomheder er simple i deres struktur og har få eksterne interessenter. De har ikke nødvendigvis behov for at få revideret deres regnskab.

Omvendt er der også risici forbundet med, at virksomhedernes regnskaber ikke bliver revideret. Virksomhederne risikerer at blive påført ekstra omkostninger, fordi de forskellige interessenter stiller forskellige krav til de informationer, de vil have. Det offentlige mangler væsentlige informationer i forhold til kontrollen med virksomhederne. Der er forøget risiko for, at besvigelser og økonomisk kriminalitet ikke bliver opdaget. Og der er en risiko for, at det rykker ved den generelt høje tillid til virksomhederne.

Det er baggrunden for, at vi i Danmark indførte "udvidet gennemgang" som et alternativ til revision. Andre lande, eksempelvis Frankrig, har udviklet ydelser, som har mere karakter af assistance til virksomhederne i kombination med udvalgte arbejdshandlinger i forhold til virksomhedernes skatteindbetalinger.

Alle disse ydelser er udviklet for at sikre, at revisorbranchen med dens ydelser fortsat er værdiskabende og relevante for det omgivende samfund. I den forbindelse er skattemyndighederne en ikke uvæsentlig interessent - det gælder ikke alene i Danmark men i hele verden.

Med ny teknologi og avancerede bogførings- og regnskabsystemer bliver netop myndighederne og samfundet vigtige interessenter, når det gælder rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. I nogle lande, for eksempel Israel, har man revisionspligt alene af hensyn til skattekontrollen. I Danmark håber vi at kunne overbevise myndigheder og politikere om værdien af et skatte- og momstjek baseret på aftalte arbejdshandlinger som et mere skræddersyet alternativ.

Men det ændrer ikke ved, at der er behov for at overveje, hvordan vi sikrer revisorernes fortsatte relevans, og revision og tilsvarende erklæringer med en eller anden form for sikkerhed er i den forbindelse centrale. I foreningen er vi på vej med en erklæring på persondata. Den svenske forening arbejder på erklæringer i forhold til velfærdssektoren. Fælles for dem er, at de bygger på det, revisorerne kan, og som ingen andre kan, nemlig at afgive erklæringer med sikkerhed, hvad enten tingene måles i kroner, kilo eller kvadratmeter. Det er det unikke ved revisorbranchen, og i en mere og mere kompleks verden er der brug for mere sikkerhed. Det er alle enige om i Paris.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu