13. januar 2016

Revision Etik og uafhængighed - Etisk adfærd

Revisionshonorarer i et konkurrencepræget marked

IESBA’s sekretariat har offentliggjort et kort notat om revisionshonorarer i et konkurrencepræget marked og håndteringen af de trusler mod efterlevelsen af de etiske principper, der kan opstå. Der er ikke tale om ny regulering, men blot awareness om et vigtigt tema.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisionshonorarer kan være konkurrenceudsatte. IESBA’s sekretariat har fundet det relevant at påpege, at revisor naturligvis er forpligtet til at overholde Etiske Regler, og herunder efter afsnit 240.1 overveje, om revisionshonoraret indebærer trusler mod overholdelse af de grundlæggende etiske principper. Notatet er relevant som rettesnor ved udbud og ved indgåelse af honoraraftaler.

De to centrale principper i sammenhængen er kravet om professionel kompetence og fornøden omhu samt kravet om objektivitet. Revisor må således ikke gå på kompromis med kravet om at anvende tilstrækkelige og kompetente ressourcer uanset revisionshonorarets størrelse. Tilsvarende skal revisor overholde kravet om objektivitet uden at skele til risikoen for at miste opgaven. En klient, der er under betydeligt pres, må ikke kunne presse revisor til at reducere honoraret ved at reducere omfanget af revisionen på upassende vis: Revisionen skal udføres objektivt, og de relevante konklusioner udledes.

Hertil peger notatet på muligheden for, at dialog med bestyrelser og andre stakeholders kan medvirke til at synliggøre eventuelle trusler og imødegå dem.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu