29. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

Revisionsmæssige overvejelser som følge af COVID19

[Fast nyhed] Foreningen udgiver her et notat om konsekvenserne af COVID19 på revisionens udførelse og konklusion, revisors erklæringer (modifikation), kommunikation med kunder, going concern mv. samt eksempler på revisionsmæssige områder, som kræver særlig opmærksomhed.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Senest opdateret: 29. marts 2020 – tilføjet bilag 3 med en artikel fra ICAEW med flere overvejelser om lagerkontrol under COVID19.

Opdateret: 25. marts 2020 – tilføjet eksempler på konkrete formuleringer i årsrapporter (dokumentets bilag 1).

Oprindelig datering: 19. marts 2020

 
 

I forlængelse af spredningen af COVID19 og myndighedernes omfattende tiltag, er det nødvendigt at overveje indvirkningen på virksomhedernes regnskaber. Den nuværende situation har mange paralleller til finanskrisen, og derfor er virksomhederne og revisorerne nødt til at gøre en række af de samme overvejelser.

dette notat fra FSR – danske revisorer henledes opmærksomheden på en række relevante regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser – herunder også emner som alternative revisionshandlinger, kommunikation med kunderne, going concern, revisors erklæringer samt en lang række eksempler på revisionsmæssige områder, der kræver særlig opmærksomhed som følge af COVID19.

Notatet indeholder også COVID19-specifikke eksempler på formuleringer, som kan anvendes i regnskabet, ledelsesberetningen og påtegningen.

Vi anbefaler medlemmerne at gå i dialog med kunderne om forhold som eksempelvis: 

  1. forventninger til oplysningsniveauet i regnskabet mht. COVID19-risici og påvirkningen i øvrigt
  2. øverste ledelse skal have forståelse for revisors behov for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for konklusionen, hvilket i disse tider alt andet lige vil tage længere tid end "normalt" som følge af ændringerne i omstændighederne, herunder de væsentlige genovervejelser og tilpasninger i revisionen, som vi har eksemplificeret ovenfor
  3. evt. modifikation af revisionspåtegningen, som i visse situationer vil kunne ses, før statusrevisionen afsluttes, samt
  4. tidsplan i øvrigt, herunder også evt. behov for at genoverveje regnskabets offentliggørelsestidspunkt af hensyn til at opnå så stor afklaring som muligt og dermed aflægge det mest retvisende regnskab. 

Foreningens medlemmer opfordres til at rette henvendelse til sekretariatet om: 

  • relevante alternative revisionshandlinger eller særlige udfordringer, man måtte være i som følge af COVID19, samt
  • COVID19-specifikke eksempler på formuleringer i regnskabet, ledelsesberetningen eller revisionspåtegningen

Det er med til at muliggøre, at vi som branche leverer den bedst mulige ydelse i en vanskelig tid. Henvendelse bedes rettet til fagchef Thomas Krath Jørgensen.

IAASB har ultimo marts 2019 udgivet et kort notat med illustration om revisionsmæssige overvejelser som følge af ændringer efter coronavirus. Dette kan læses som supplement til FSR – danske revisorers notat.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu