02. september 2012

Revision Revisornævnet - Forkerte erklæringer - Bøder 30001 til 99999

Revisor får bøde på 40.000,- kr. for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen

Revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens §§ 5 og 6 ved efter sin konklusion at have anført et forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelse af varelageret, som udgjorde 98% af den samlede aktivsum.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens §§ 5 og 6 ved efter sin konklusion at have anført et forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelse af varelageret, som udgjorde 98% af den samlede aktivsum.

Revisornævnet finder, at det er et så væsentligt og gennemgribende forbehold, at revisor enten skulle have afgivet en afkræftende konklusion eller undladt at afgive en konklusion. Herudover havde revisor underskrevet erklæringen i et revisionsfirmas navn, selv om revisionsfirmaet ikke eksisterede på underskriftstidspunktet.

Læs nærmere i nævnets kendelse  - sag nr. 29/2011.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu