29. august 2019

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Revisorbranchen har en betydelig rolle i at få bragt tilliden tilbage

Tilliden til hinanden, bærende institutioner, erhvervslivet, politikere og medier er et afgørende fundament for at skabe et stabilt og velfungerende samfund. I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med Wilke, om de seneste års store erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. I denne nyhed deler Anders Bruun, CFO i PensionDanmark, sit syn på tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor.


Agnethe Larsen Analytiker
nya@sfe.qx 2056 5435


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Den finansielle sektor midt i en tillidskrise
Den senere tids eksempler på lukrative lønpakker til topchefer i dansk erhvervsliv bryder med danske samfundsnormer og har vakt offentlig forargelse. Alligevel er der en udbredt tillid til erhvervslivet bredt forstået, fordi der almindeligvis er transparens i virksomhedernes finansielle forhold, vurderer PensionDanmark. I forhold til den finansielle sektor herunder især banksektoren er tilliden klart mindre. Hvidvask af sorte penge for milliarder og sager om systematisk brug af momskarruseller har ødelagt den almindelige borgers tiltro til sektoren. Læg hertil, at der i de større banker nok har været en tendens til at jagte hurtig profit fremfor at have en mere langsigtet strategi, der udover aktionærerne også kommer kunderne og samfundet til gode.


Anders Bruun

  • Uddannet statsautoriseret revisor og tidligere ansat i Deloitte
  • CFO i det kundeejede pensionsselskab PensionDanmark, hvor 734.000 danske lønmodtagere har en obligatorisk pensionsordning. Ultimo 2018 havde PensionDanmark en investeringsbalance på 216 milliarder kroner.

 

Aktivt ejerskab har fået ny betydning
PensionDanmark vurderer, at de generelt nyder tillid i samfundet. Ofte oplever pensionsselskabet, at pensionskasser har et bedre ry end for eksempel kapitalfonde. I dag er der en meget mere aktiv tilgang fra journalister, hvor man ofte stiller spørgsmål til PensionDanmarks konkrete investeringer. Derfor ligger PensionDanmarks investeringsstrategi og fulde liste over aktiebeholdning også tilgængelig på hjemmesiden for at øge gennemsigtigheden.

De senere års sager i erhvervslivet har ikke påvirket PensionDanmarks investeringsmuligheder eller investeringsvillighed negativt. Men hvor aktivt ejerskab tidligere handlede om at afgive en stemme ved selskabets generalforsamling, handler det i dag meget mere om at gå i dialog med virksomhederne – eventuelt sammen med likemindede investorer - med henblik på at få ændret konkrete forhold. Der skal være plads til, at et selskab over tid forbedrer sig, eksempelvis ved at gøre produktionen mere bæredygtig, forklarer PensionDanmark og understreger, at aktierne naturligvis sælges igen, hvis selskabet ikke er lydhør over for forandring eller på sigt ikke formår at leve op til PensionDanmarks retningslinjer for social ansvarlig investering.

Digitalisering har haft mange fordele men...
Danmark er et meget digitaliseret land og samtidig et meget tillidsbaseret samfund. Vi har generelt tillid til hinanden i Danmark. CPR-nummersystemet er kernen i vores digitale borgervendte infrastruktur. Det er en infrastruktur, som mange lande misunder os. Det er blandt andet en af årsagerne til, at omkostningerne ved administration af pensioner er væsentligt lavere end i andre sammenlignelige lande. Selvom Skattestyrelsen er udskældt må man erkende, at det er utrolig let for almindelige borgere at lave eksempelvis selvangivelse og ændre årsopgørelse. Og med et par få klik på Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan man oprette et anpartsselskab. Digitaliseringen i samfundet har lettet de administrative byrder for virksomheder og borgere. Det gælder i alle dele – vores interaktion med offentlige myndigheder, med banker, med pensionskasser, med forsikringsselskaber. Alt er blevet meget nemmere end det var for for eksempel 10 år siden. Der er høstet enorme effektivitetsgevinster bredt i det danske samfund. Det har utvivlsom været til stor gavn for de 99 procent af virksomheder og borgere som er lovlydige. Men der er en bagside – den ene procent som ikke vil følge reglerne har fået lettere spil. Her gælder det om at udnytte næste generation af den nye teknologi – kunstig intelligens – til tidligt at spotte de virksomheder og borgere som ikke har rene hensigter. Det gælder den offentlige sektors kontrol og det gælder den finansielle sektors kontrol med mistænkelige kunder og transaktioner.

For at få genskabt tilliden til eksempelvis Skattestyrelsen er det helt nødvendigt at man får målrettet kontroller meget mere.

Det forpligter at være offentlighedens tillidsrepræsentant
PensionDanmark mener, at revisorbranchen har en betydelig rolle i at få bragt tilliden tilbage i erhvervslivet. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og den uafhængige tredjepart, som kigger virksomhederne over skulderen og sikrer, at man kan fæstne lid til regnskaberne. Jyske Banks direktør, Anders Dam, meldte tidligere på sommeren ud, at han genindfører revisionspligten for alle bankens erhvervskunder i et forsøg på at gøre op med de kunder, som ikke følger spillereglerne. Udmeldingen er en oplagt mulighed for revisorerne til at profilere sig og synliggøre den samfundsmæssige værdi af deres arbejde, mener PensionDanmark.

Men det forpligter også at være offentlighedens tillidsrepræsentant, understreger PensionDanmark. Det er afgørende, at revisorbranchen holder sig ude af negative sager og opretholder alle interne forsvarslinjer. Dog bliver det ikke en udfordring, forudser PensionDanmark, der opfatter revisorbranchen som værende yderst optaget af compliance.

Analyse om tillid til erhvervslivet
I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. De næste fire uger deler vi fire forskellige syn på, hvordan det står til med tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor. Den endelige analyse ligger klar op til ’Revisorbranchens årsmøde’ den 10. september 2019, der i år har temaet ’tillid som konkurrenceparameter’. Læs mere om årsmødet og tilmelding.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu