24. november 2016

Ugens kommentar 2016

Revisoreksamen: Historisk få nyuddannede revisorer

Kommentar, 24. november


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Den sidste blandt årets kandidater til revisoreksamen bestod tidligere i denne uge sin eksamen med bravur. Han er undtagelsen, der bekræfter reglen. For resultatet af årets revisoreksamen er mildest talt nedslående. Kun 44 kandidater kom gennem nåleøjet, heriblandt 36 nye statsautoriserede revisorer.

Det er et historisk lavt antal nyuddannede revisorer, og det sker på et tidspunkt, hvor antallet af revisorer, der er registreret i Erhvervsstyrelsens system, falder markant fra 4.300 i 2012 til knap 3.600 i 2016. Det er et fald på 700 godkendte revisorer på bare fem år.

Det er en bekymrende udvikling. Revisorerne har vigtige samfundsmæssige funktioner. Først og fremmest som samfundets økonomiske vagthund i forhold til de private og offentlige virksomheder. Men også som en vigtig rådgiver og sparringspartner for danske virksomheder. Hver år er over 600.000 transaktioner og beslutninger i erhvervslivet, i kommunerne, i foreninger og fonde understøttet af en erklæring fra en godkendt revisor.   

Det er naturligvis ikke en holdbar situation, at så få består eksamen. Det er vigtigt, at der uddannes tilstrækkelig mange godkendte revisorer, hvis branchen skal løfte sin samfundsmæssige opgave. Og det er vigtigt, at de mange talentfulde kandidater, der arbejder i revisorbranchen, ikke skræmmes væk, fordi udsigten til at komme gennem nåleøjet er minimal.

Revisoreksamen blev ændret i 2014 med det formål at sikre tilgangen af godkendte revisorer til branchen ved at fastholde en høj beståelsesprocent, uden at der blev slækket på de faglige krav til kandidaterne. Det er vi ikke lykkedes med. Tværtimod er beståelsesprocenten faldet. Det gælder især ved de skriftlige eksaminer.  

Derfor kommer vi ikke uden om at se på både indholdet og afviklingen af revisoreksamen. Det vil vi gøre sammen med Revisorrådet og det nye eksamensudvalg, som er ansvarlig for revisoreksamen.   

Revisorbranchen er ”people business”, medarbejderne er revisionsfirmaernes væsentligste aktiv. Høj faglighed, kvalitet og medarbejdernes kompetencer er afgørende for kundernes bedømmelse af revisorbranchen. Derfor er branchen afhængig af at kunne tiltrække dygtige kandidater.

Revisoruddannelsen skal sikre det faglige niveau, og at kompetencerne hos kandidaterne er i top, uden at revisoreksamen bliver set som en ende- og udsigtsløs ørkenvandring. Det handler om at finde en fornuftig balance mellem hensynet til det faglige niveau og eksamensform og -indhold. Den lave beståelsesprocent og det lave antal nyuddannede revisorer i år indikerer, at vi endnu ikke har fundet den rette balance med den nye revisoreksamen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu